Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast: de delen voor bewegen en verstandelijke vaardigheden. Typerend voor de aandoening is een combinatie van lichamelijke en psychische symptomen.

Mensen met de ziekte van Huntington kunnen last hebben van ongewilde bewegingen. Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van spreken en slikken. Daarnaast leidt de ziekte tot verstandelijke achteruitgang en psychische veranderingen. Dit kan zich uiten in onder andere in vergeetachtigheid en problemen met het oordelen en plannen.

De symptomen verschillen per patiënt. De ziekte van Huntington heeft veel impact op het leven van zowel patiënt als de familie en naasten.

In Nederland zijn naar schatting 3.000 mensen met de ziekte van Huntington. Omdat het een erfelijke aandoening is, zijn er zes- tot negenduizend risicodragers.

DSC_5847

Ons zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Huntington

Zorglocatie Friesma State in Grou biedt de volgende vormen van behandeling en begeleiding:

  • Huntington polikliniek voor diagnostiek en behandeling
  • Dagbehandeling en dagbesteding
  • Wonen met zorg, voor mensen met de ziekte van Huntington

Meer informatie
Voor meer informatie over de polikliniek kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Noorderbreedte, telefoon (058) 280 30 30. Of stel uw vraag via klantenservice@nb.nl.

Meer informatie over Huntington:
Huntington KennisNet Nederland (HKNN): https://www.hknn.nl/
Vereniging van Huntington: https://www.huntington.nl/

Regionaal expertisecentrum
Noorderbreedte biedt al jaren lang zorg aan mensen met de ziekte van Huntington. Momenteel is locatie Friesma State zich aan het ontwikkelen tot erkend regionaal expertisecentrum (REC) Huntington. Dit betekent dat wij blijven werken aan het bieden van de beste kwaliteit van zorg.

Onze locaties