Friesma State

Grou

Bij Friesma State willen we dat u zich thuis voelt. Een thuisgevoel zit vaak al in kleine dingen. Denk aan uw eigen spullen om u heen. Gezellig koffiedrinken of genieten van de tuin. Bij ons kan en gebeurt dat allemaal. We horen graag wat voor u belangrijk is. Welkom in Friesma State!

Voor wie?

Als u dementie of de ziekte van Huntington heeft, dan is Friesma State een fijne plek om te wonen. Hier krijgt u de specialistische zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Als Friesma State uw nieuwe thuis wordt, betekent dit natuurlijk een grote verandering in uw leven. We doen er alles aan om u het warme gevoel van thuis te geven. Wat u ook nodig heeft, wij zorgen ervoor dat wij samen met u van elke dag een waardevolle dag maken.

Wonen met zorg

Welke vorm van wonen met zorg voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Binnen Friesma State zijn er de volgende mogelijkheden:

Groepswonen is voor u geschikt als u dementie heeft. U heeft een eigen zit/slaapkamer. Er is een grote, gezamenlijke huiskamer die u deelt met zes tot acht bewoners. U kunt hier een spelletje doen, de krant lezen, een praatje maken of televisiekijken. Als u wilt, kunt u meehelpen met alledaagse klusjes, zoals was opvouwen of aardappels schillen. Iedere dag wordt er vers gekookt. U krijgt 24 uur per dag, zeven dagen per week ondersteuning.

Als u de ziekte van Huntington heeft, dan kunt u  groepswonen bij Friesma State. Er is een specialistische woonafdeling specifiek voor mensen met Huntington. U woont hier in een ruim appartement en kunt rekenen op de specialistische zorg die nodig is. Er is een grote, gezamenlijke huiskamer die u deelt met zes tot acht bewoners. Hier vinden onder meer activiteiten plaats en kunt u met elkaar koken en eten. U krijgt 24 uur per dag, zeven dagen per week ondersteuning.

Activiteiten

Binnen Friesma State vinden er vaste activiteiten plaats. U kunt samen met andere bewoners bijvoorbeeld biljarten, klaverjassen, sjoelen of bewegen op muziek. U kunt zich ook aansluiten bij verenigingen van buitenaf die bij ons hun plek hebben gevonden. Denk aan klaverjassen, een handwerkcafé of bingo. In de herfst- en wintermaanden is er maandelijks een  muziekoptreden in het restaurant. Verder kunt u lekker wandelen of een ritje te maken op de duofiets. In het restaurant geniet u van een hapje, drankje of lunch. Friesma State regelt dat de tandarts één of twee keer per jaar langs komt op de locatie. En u kunt de pedicure of schoonheidsspecialist vragen bij u langs te komen in uw woning.

Onze visie

Bij Noorderbreedte kunt u altijd uzelf zijn. U heeft zorg nodig, maar u weet wat voor u belangrijk is en wat u kunt én wilt. We luisteren daarom naar uw levensverhaal. Wie bent u? Wat was en is voor u belangrijk? Welke mooie en dierbare herinneringen heeft u? Wat doet u graag of juist liever niet? Hoe meer we van u weten, hoe beter we aansluiten bij u wensen. In overleg met u betrekken wij uw familie, vrienden en kennissen zoveel mogelijk. Zij zijn onderdeel van uw leven. Samen zorgen wij voor een waardevolle invulling van de dag.

Dagbehandeling

Heeft u Huntington en woont u nog zelfstandig? Dan is de gespecialiseerde dagbehandeling It Eilân binnen Friesma State er voor u. Alle activiteiten en trainingen binnen deze dagbehandeling zijn erop gericht om zolang mogelijk uw vaardigheden te behouden. U kunt twee tot zes dagdelen per week deelnemen. De groep bestaat uit vijf tot tien personen. Samen met de behandelaren kijken we wat voor u een waardevolle dagbesteding is. De behandeling sluit aan op uw persoonlijke thuissituatie en mogelijkheden en biedt begeleiding in het ziekteproces. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via klantenservice@nb.nl of 058 – 280 30 30.

Polikliniek Huntington

In Friesma State in Grou bevindt zich een polikliniek voor patiënten met de ziekte van Huntington. Als bij u de diagnose Huntington is vastgesteld, dan kan de huisarts of medisch specialist u doorverwijzen naar onze polikliniek. Lees meer over de polikliniek.

Onze vrijwilligers

Een waardevolle dag voor de bewoners realiseren we ook samen met vrijwilligers. Zij zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg die wij bieden. Elke vrijwilliger draagt op zijn of haar manier bij. De een wandelt of kookt met bewoners, de ander zet koffie of leest de krant voor. En of u nu meerdere keren per week of twee keer per maand kunt, elke vorm van vrijwilligerswerk is welkom! Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

Cliëntenraad

De medezeggenschap binnen Friesma State is geregeld via de cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van de bewoners van Friesma State. De leden kijken en luisteren naar wat er nodig is voor een waardevolle dag. Wilt u meer informatie of lid worden? Neemt u dan contact op met de cliëntenraad via clientenraad.friesmastate@nb.nl.

Stifting Freonen Fan Friesma State

De Stifting Freonen Fan Friesma State (eerder St. Freonen Nij Friesma Hiem) levert als sinds 1995 een belangrijke bijdrage aan een waardevolle dag voor de bewoners van Friesma State. De stichting realiseert voorzieningen die Friesma State niet zelf kan betalen. Voorbeelden zijn de kunstcollectie in de gangen, het opvrolijken van terras en het opvullen van bloem- en plantenbakken in en om het gebouw. U kunt donateur worden voor 25 euro per jaar. Ook grotere of kleinere donaties zijn welkom.

  • Rekeningnummer: NL 49 RABO 0330 7298 88
  • Op naam van : St. Freonen Nij Friesma Hiem
  • Onder vermelding van: donatie 2023

Praktische informatie

  • Friesma State is gevestigd aan de Oostergoostraat 52 in Grou.
  • De locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en op de fiets.
  • Bij de locatie kunt u uw fiets kwijt in een (overdekte) fietsenstalling.
  • Bij Friesma State is voldoende parkeergelegenheid.
  • Kijk voor routes en bereikbaarheid van de locatie op Google Maps en www.9292ov.nl.
  • Woont u in Friesma State? Of wordt u binnenkort bewoner? Leest u dan ook de brochure met praktische informatie. Daarmee weten u en uw naasten wat Noorderbreedte organiseert en wat u zelf regelt.

Actueel: verbouwing

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de verbouwing van Friesma State. Volg ook Friesma State op facebook voor het laatste nieuws. Met de verbouwing van onze woonzorglocatie willen wij het wonen voor alle bewoners verder verbeteren. We zijn daarom in oktober 2023 gestart met de werkzaamheden.

Vragen over de verbouwing?
Als u vragen heeft over de verbouwing, kunt u deze stellen aan uw eerste contactverzorgende. Maar u kunt uw vraag ook sturen via email aan friesmastate-verbouwing@nb.nl

 

Nieuwsupdate – januari 2024

De eerste fase is bijna afgerond
We zijn in oktober gestart met de verbouwing; het aanleggen van een tijdelijke weg, het inrichten van de bouwplaats en het boren van kruipgaten. Daarna zijn we verder gegaan met de verbouwing van de centrale hal om de kantoren gereed te maken voor de externe huurders (Veiligheidsregio Fryslân en Thuiszorg Het Friese Land). Binnenkort is deze eerste fase afgerond en verhuizen de externe huurders en de overige kantoren richting de centrale hal op de begane grond.

Verder met fase twee
In januari zijn we gestart met fase twee: realisatie van kantoren en de bouw van de eerste zeven appartementen en een huiskamer voor bewoners met de ziekte van Huntington. Als deze tweede fase klaar is, verhuizen de eerste zeven bewoners naar hun nieuwe appartementen. Dit is na verwachting in juni 2024. De bewoners van it Leechlân -met een vorm van dementie- verhuizen dan naar hun nieuwe woonplek op één van de andere afdelingen van Friesma State, zodat dan gestart kan worden met het verbouwen van de huidige afdeling it Leechlân.

Polikliniek Huntington
Tijdens de verbouwing van Friesma State vindt de polikliniek elke dinsdag plaats in het hoofdkantoor van Noorderbreedte in Leeuwarden aan de Harlingertrekweg 53. De cliënten en hun naasten zijn hiervan op de hoogte gebracht. Na de verbouwing komt de polikliniek weer terug bij Friesma State in Grou op de begane grond.

 

Augustus 2023 – De verbouwing bij Friesma State; wat gaan we doen?  

Om nog betere zorg te kunnen bieden, gaan we op de begane grond van het gebouw veertien nieuwe appartementen en twee buurtkamers realiseren. Deze zijn specifiek voor bewoners met de ziekte van Huntington. Hierdoor kunnen zij zo zelfstandig mogelijk wonen in een veilige omgeving die hen ondersteunt in het dagelijkse leven. In de buurtkamers kunnen de bewoners elkaar straks ontmoeten, een krantje lezen, meedoen aan diverse activiteiten en met elkaar eten. Er is altijd iemand in de buurtkamer aanwezig voor zorg en ondersteuning. We kiezen ervoor om de woonruimtes inclusief de andere benodigde ruimtes op de begane grond van onze locatie te realiseren. Op die manier wonen de bewoners met de ziekte van Huntington samen op dezelfde afdeling. De Huntington polikliniek blijft ook op de begane grond.

Wat merkt u van de verbouwing?
Een verbouwing gaat altijd gepaard met overlast. Natuurlijk proberen we dit zoveel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld in fasen te verbouwen. De bouwwerkzaamheden vinden doordeweeks plaats tussen 08.00 en 16.00 uur. De partijen die de verbouwing uitvoeren, zijn gewend om te werken bij zorginstellingen en houden zoveel mogelijk rekening met onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers.

Bereikbaarheid en parkeren tijdens de verbouwing
De hoofdingang aan de Oostergoostraat 52 is tijdens de eerste fase van de verbouwing buiten gebruik, u kunt dan gebruik maken van de ingang aan de kant van het parkeerterrein. Op het terrein aan de achterkant wordt een bouwterrein ingericht. Alle parkeerplaatsen op het parkeerterrein van Friesma State blijven gewoon te gebruiken.

De huidige toegangsweg naar het parkeerterrein is niet te gebruiken (wel voor spoeddiensten). Daarom komt er aan de achterkant een tijdelijke weg, deze is met rode pijlen aangegeven in onderstaande plattegrond. Op deze manier blijft onze locatie goed bereikbaar. We vragen iedereen zoveel mogelijk te parkeren op ons eigen parkeerterrein om de buurtbewoners zo min mogelijk tot last te zijn.

Tijdelijke toegangsroute naar Friesma State

Dit is Friesma State

Meer informatie?

Contactgegevens

Een bezoek aan onze vestiging

Oostergoostraat 52-54
9001 CM Grou

Rondleiding

Vraag een rondleiding aan

Vragen

Eén nummer voor al uw vragen