Icoon Medische dienst Medische dienst

De medische dienst van Noorderbreedte bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, basisarts en verpleegkundig specialist. Als u bij Noorderbreedte komt wonen, dan heeft u niet meer uw eigen huisarts. Een behandelaar van de medische dienst wordt de arts waarmee u en uw naasten in gesprek gaan over de zorg en behandeling die u nodig heeft.

Wat doet de medische dienst?

De behandelaren van de medische dienst houden zich bezig met diagnostiek, behandeling, vrijwillige zorg en bewaking van de kwaliteit van zorg. 
De specialist ouderengeneeskunde, basisarts of verpleegkundig specialist maakt altijd uitgebreid kennis met u als nieuwe bewoner.
Samen met u en uw naasten stelt de behandelaar een behandelplan op. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met wat voor u belangrijk is om zo prettig mogelijk te leven.
Als het nodig is, dan worden andere behandelaren ingeschakeld. De specialist ouderengeneeskunde, basisarts of verpleegkundig specialist houdt de regie.
In het zogenoemde Zorgleefplangesprek bespreken we het behandelplan en de verwachtingen. Bij onverwachte medische problemen is de behandelaar ook betrokken.
De behandelaar van de medische dienst werkt verder mee aan het bepalen van het beleid, waaronder medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Er wordt gesignaleerd en advies gegeven over waar de zorg kan worden verbeterd.