Onze duurzame ambitie

Bij Noorderbreedte hebben we de ambitie om bij te dragen aan een duurzamere, gezondere en eerlijkere wereld én aan een gezonde zorgsector met toekomst. Dat betekent dat we ondernemen met gezond verstand. Bij al onze beslissingen en activiteiten houden we rekening met wat het voor mensen en de planeet betekent. Voor een waardevol leven, voor huidige én toekomstige generaties. Daar zetten wij ons voor in!

Wat zijn onze uitdagingen en ambities?

Wij geloven dat een gezonde leef- en werkomgeving bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners, cliënten en het werkplezier van medewerkers.
We willen de uitstoot van CO2 in 2030 al met de helft hebben teruggedrongen.
We willen dat de zorg die we bieden ook op lange termijn goed is voor mensen, voor de planeet en voor de welvaart.
We gebruiken de Milieuthermometer Zorg van het Milieu Platform Zorg (MPZ) om onze inspanning en resultaten op het gebied van milieuzorg te meten en te verbeteren.
We dragen bij aan een omgeving die goed is voor het welzijn van onze bewoners en cliënten.
We doen dit samen met onder andere het Milieu Platform Zorg en Circulair Friesland.
Noorderbreedte is ook aangesloten bij de Green Deal. Dit is een samenwerking met meerdere zorgaanbieders. Ruim tweehonderd organisaties, inclusief banken en verzekeraars, werken met elkaar aan systematische verduurzaming van de bedrijfsvoering onder de noemer: ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’.

Niveau Brons Milieuthermometer Zorg

Noorderbreedte heeft voor alle zorglocaties niveau Brons behaald op de Milieuthermometer Zorg van het Milieuplatform Zorg (MPZ). De certificering laat zien dat we als gehele organisatie voldoen aan een zichtbare, duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaam koken

We vinden het belangrijk om duurzaam om te gaan met eten en drinken op onze woonzorglocaties. Op de poster ‘Duurzaam koken met Noorderbreedte’ staan allerlei leuke tips om slim om te gaan met eten en drinken.