Onze organisatie

Met ruim 2.500 betrokken zorgmedewerkers en 1.500 waardevolle vrijwilligers bieden wij persoonsgerichte zorg. We zijn er voor iedereen, ook voor mensen met heel specialistische zorgvragen.

Over Noorderbreedte

Noorderbreedte maakt graag het verschil in de ouderenzorg. Dan doen we door elke dag voor een waardevolle dag te zorgen binnen onze locaties. We hebben vijftien woonzorgcentra en een revalidatiecentrum in Fryslân. Er werken bij Noorderbreedte ruim 2.500 medewerkers. Zo’n 1.500 vrijwilligers vormen de belangrijke aanvulling op onze professionele zorg. Met elkaar zetten we onder meer in  op persoonsgerichte zorg en het creëren van een thuisgevoel.

 

Zorg voor kwetsbare inwoners Fryslân

Onder het bestuur van Noorderbreedte valt ook de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Het Friese Land. We werken bewust met elkaar samen. We willen de zorg voor kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Fryslân verder verbeteren en toegankelijker maken. Het gaat bijvoorbeeld om complexe verpleegzorg thuis, een goede doorstroom van zorg thuis naar verpleeghuiszorg en ziekenhuis en revalidatie. We zetten met elkaar verder in op het gebruik van zorgtechnologie.

 

 

 

Bestuur en toezicht

Noorderbreedte heeft gekozen de woonzorglocaties te verdelen in vier regio’s:

 • Midden 1 (locaties Jabikshof, Erasmus, Ymedam) en Midden 2 (Noorderbreedte Revalidatie, Abbingahiem, Florastate)
 • Oost (Bennema State, Meckama State, Toutenburg, Friesma State)
 • West (De Batting, De Spiker, De Stilen, Westerpoort, Van Harenshuus, De Parrebeam).

 

Het managementteam van Noorderbreedte bestaat uit:

 • Martin Kirchner, directeur-bestuurder
 • Hans de Bruin, manager bedrijfsvoering
 • Lybrich Dubois, manager Personeel, Organisatie & Ontwikkeling a.i.
 • Bert Renkema, regiomanager Oost
 • André Oosterhof, regiomanager West
 • Ida Kruizinga, regiomanager Midden 1
 • Marvin Smorenburg, regiomanager Midden 2
 • Edo Hoornstra, manager behandeldienst
 • Astrid Schrale, bestuurssecretaris
 • Tjeerd van der Valk, concern controller

 

De Bestuurder en het Managementteam worden ondersteund en geadviseerd door bestuurssecretaris Astrid Schrale. Voor de regio’s is een coördinerend Specialist Ouderengeneeskunde benoemd. Joke Braaksma is namens de medische dienst vertegenwoordigd in het managementteam.

Zorgpartners Friesland

Noorderbreedte BV maakt deel uit van stichting Zorgpartners Friesland, net als de bv’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Sinds 1 oktober 2021 valt Thuiszorg Het Friese Land BV onder Noorderbreedte. Stichting Zorgpartners Friesland is 100% aandeelhouder van de BV’s. Elke BV is zelfstandig. Waar dat meerwaarde biedt voor patiënten en cliënten, werken we op de inhoud samen. De BV’s hebben elk een eigen Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De bestuurders van de BV’s vormen samen de bestuurders van stichting Zorgpartners Friesland. De commissarissen van de BV’s zijn voor alle BV’s gelijk en vormen samen de Raad van Toezicht van stichting Zorgpartners Friesland. Vooral op inhoudelijke thema’s kijken we naar de samenwerking en gezamenlijke positionering als Zorgpartners Friesland in de regio.

Raad van Commissarissen Noorderbreedte*

 • De heer mr. C. Bijl, voorzitter
 • De heer dr. R.J. Meijer, lid
 • Mevrouw drs. T. Koster, lid
 • Mevrouw prof.dr. S.E.J.A. de Rooij, lid
 • De heer mr. J. Volkers, lid

 

*ook bestuur Zorgpartners Friesland