Icoon Korsakov Korsakov

Noorderbreedte is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov. Woonzorglocatie Toutenburg in Noardburgum is een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een TopCare Expertisecentrum. We bieden wonen met zorg en werk- en dagbesteding.

Regionaal en TopCare Expertisecentrum

Woonzorglocatie Toutenburg is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. Daarmee kunt u rekenen op de beste zorg en ondersteuning op het gebied van deze aandoening. Toutenburg is sinds 2018 gecertificeerd als Topcare Expertisecentrum en een REC, een Regionaal Expertise Centrum Korsakov. Als Topcare Expertisecentrum en REC verbetert Toutenburg continu de kwaliteit van zorg en behandeling. Meer informatie vindt u op de website van het Korsakov Kenniscentrum.

Wat is REC en wat is Topcare?

  • Een REC is een Regionaal Expertise Centrum. Als REC Korsakov levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt onder meer door het doen van onderzoek, continue kwaliteitsverbetering van zorg, het delen van kennis en expertise en het bieden van consultatie.
  • In Nederland zijn er elf expertisecentra Korsakov, waarvan er één een DEC is. Dit is een Doelgroep Expertise Centrum die landelijk werkt.
  • Als REC ondersteunen wij ook andere zorginstellingen en zorgprofessionals, onder wie (huis)artsen. We beantwoorden alle vragen en geven advies aan zorgcollega’s die te maken hebben met cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.
  • Topcare staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben. Een speciaal Topcare-team komt elke maand bijeen om te bespreken hoe de zorg verder kan worden verbeterd. In dit team zitten alle benodigde disciplines, van de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundigen tot de verzorgenden en medewerkers van de werk- en dagbesteding.
  • Op de website van Topcare leest u meer over de topzorg die wij bieden en waarmee wij voor u voor het verschil zorgen.

Wonen en werk- en dagbesteding

Met het syndroom van Korsakov heeft u ondersteuning nodig bij de dagelijkse handelingen. Wij zijn er voor u. Dat doen wij met specialistische zorg en ondersteuning die past bij uw aandoening en persoonlijke behoeften en wensen. Zo kunt u zoveel mogelijk de dingen blijven doen die u leuk vindt. Onze locatie Toutenburg is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van mensen met Korsakov. Als u nog thuis woont, kunt u terecht op de dagbesteding. Lukt het u niet meer om thuis te wonen? Dan kunt u op Toutenburg wonen, in uw eigen appartement.

 

Wat is Korsakov?

Het syndroom van Korsakov is een ernstige vorm van hersenschade, gekenmerkt door geheugenstoornissen. De oorzaak is een ernstig vitamine B1-tekort, dat vaak ontstaat bij langdurig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding.
Als u Korsakov heeft, verliest u het vermogen om iets nieuws te leren. U bent ook steeds minder in staat om de gewone dagelijkse handelingen te verrichten. Voor uzelf zorgen wordt moeilijker.
Mensen met Korsakov ontwikkelen vaak problemen in de zogenoemde executieve functies. Daardoor krijgen ze onder meer problemen met plannen en organiseren en vertonen ze impulsief, ondoordacht gedrag. Ook heeft iemand met Korsakov weinig tot geen zelfinzicht.
Daarnaast ontstaan er veelal geheugenstoornissen, waardoor het bijvoorbeeld moeilijk wordt om nieuwe informatie op te slaan. Ook desoriëntatie komt voor.
Het syndroom van Korsakov zorgt er uiteindelijk voor dat u niet meer zelfstandig kunt wonen.
'Dankzij de zorg en ondersteuning leef ik hier mijn eigen leven. In mijn eigen woning en met mijn eigen werk.'
Meneer Meinsma - bewoner

Op welke locatie kunt u terecht?