Onze kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg vinden wij bij Noorderbreedte heel belangrijk. Daar werken we continu aan. Kwaliteit van zorg wordt volgens ons bepaald in de relatie tussen bewoner/cliënt en zorgprofessional.

Kwaliteit van zorg

Bij Noorderbreedte werken we continu aan de verdere verbetering van onze zorg. Kwaliteit van zorg wordt volgens ons bepaald in de relatie tussen bewoner/cliënt en zorgprofessional. Kwaliteit is wat onze cliënten vinden en waarderen. Dit betekent maatwerk en persoonsgerichte zorg. Vertrekpunten zijn altijd onze missie en visie: een waardevolle dag voor al onze bewoners en cliënten. Daarnaast hebben we een eigen Onderzoeksacademie en zijn we erkende Regionale Expertise Centra.

Hoe zorgen wij voor een goede kwaliteit?

Door altijd te kijken naar wat voor een bewoner/cliënt belangrijk is. Wat is er nodig om een waardevolle dag te hebben? Wat is er belangrijk? Wat is iemands levensverhaal? Hoe kunnen we voor het verschil zorgen?
Door de uitgangspunten van het Kwaliteitskader te omarmen. Daarbij blijven wel kritisch op te veel regels en administratieve lasten.
Door elk jaar de vragenlijst van het Zorginstituut Nederland in te vullen en deze te bespreken met de medewerkers, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Met al deze waardevolle informatie kunnen we blijven leren en ontwikkelen.
Daarnaast leren en verbeteren we continu door onder meer het doen van onderzoek. We ontwikkelen ons steeds verder als expert binnen de ouderenzorg. Daarbij vinden wij kennisdelen heel belangrijk.

Ervaringen van anderen

We hechten ook veel waarde aan het meten van de tevredenheid van de bewoners/cliënten en hun naasten over onze kwaliteit van zorg. Dat doen we onder andere via ZorgkaartNederland. Op deze grootste onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg kan iedereen zijn mening geven. Die waarderingen nemen wij mee in het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg.

 

Over het Kwaliteitskader

De overheid heeft in 2017 het Kwaliteitskader vastgesteld. Dit Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor cliënten. De kern van het Kwaliteitskader is leren en verbeteren. Want kwaliteit is geen foto, maar een film. We moeten steeds terugkijken of we het goede hebben gedaan en vanuit daar leren en verbeteracties ondernemen.