Icoon Revalidatiezorg Revalidatiezorg

Noorderbreedte is gespecialiseerd in revalidatiezorg. Onze zorglocatie Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden is er voor als u moet herstellen van operatie, een aandoening of een ziekte. U kunt rekenen op de beste mogelijke specialistische revalidatiezorg.

Spoedig herstellen met revalidatiezorg

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Of kampt u met een aandoening of ziekte waarvan u moet herstellen? Met onze revalidatiezorg zetten we in op een spoedig herstel of het leren omgaan met uw beperking. Onze zorglocatie Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden is gespecialiseerd in revalideren. Dit kan nodig zijn na bijvoorbeeld een beroerte, een botbreuk, complexe wondzorg, de gevolgen van longaandoeningen, en bij de ziekte van Parkinson. Noorderbreedte Revalidatie werkt voor de revalidatiezorg nauw samen met het naastgelegen ziekenhuis Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Thuiszorg Het Friese Land. Op onze locatie is ook het Punt voor Parkinson Fryslân gevestigd. Dat bestaat uit een polikliniek, een Parkinson Kliniek en dagbehandeling.

Samen revalideren

Bij Noorderbreedte Revalidatie doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te laten herstellen en u voor te bereiden op uw terugkeer naar huis. Bij uw revalidatie is de betrokkenheid van uw naasten heel belangrijk. Daarom heeft Noorderbreedte Revalidatie het Samen Revalideren-traject ontwikkeld. Dit traject is bedoeld voor iedereen die bij ons revalideert. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat naasten actief worden betrokken bij uw revalidatie. Door samen te revalideren krijgt u de ondersteuning, de hulp en het begrip om zo goed mogelijk te herstellen. Het bereidt u en uw naasten op de beste manier voor op een terugkeer naar huis. Het Samen Revalideren-traject duurt vier weken en begint direct bij de opname in Noorderbreedte Revalidatie.

 

In vier weken revalideren

Het Samen Revalideren-traject bestaat uit vier weken:

  • Week 1: Bij uw opname bespreken we met elkaar welke naaste uw naaste (co-revalidant) wordt. Samen met uw naaste en uw arts bepaalt u vervolgens wat u wilt bereiken (uw revalidatiedoelen). Met uw co-revalidant worden de afspraken ingepland om deel te nemen de Samen Revalideren-dagen en de contactgroep voor naasten.
  • Week 2: De eerste Samen Revalideren-dag vindt deze week plaats. Uw co-revalidant is dan aanwezig bij de zorg en behandeling die u krijgt. Het samen revalideren staat deze dag centraal. U krijgt beiden informatie over het verdere revalidatietraject. U kunt al uw vragen stellen. We bespreken met elkaar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat u weer naar huis kunt.
  • Week 3: In deze week neemt uw naaste deel aan de naastencontactgroep. Hier is er alle ruimte om vragen te stellen over de revalidatie. Ook wordt ingegaan op hoe het straks verder gaat als u weer thuis bent. Wat kan uw naaste dan voor u betekenen?
  • Week 4: U gaat in deze week een dagdeel naar huis. Zo kunt u ervaren hoe dat gaat en wat er eventueel nog moet worden geoefend. In dezelfde week vindt de tweede Samen Revalideren-dag plaats. Uw co-revalidant is weer aanwezig. U wordt beiden voorbereid op uw terugkeer naar huis. We bespreken wat er nog nodig is en wat het moment van naar huis gaan wordt. Misschien gaat u eerst een weekeinde naar huis om te kijken hoe dat gaat. Als blijkt dat u een langere revalidatieperiode nodig heeft, maken we afspraken voor het vervolg. Ook hierbij wordt uw naaste betrokken.
'Doordat ik samen met mijn dochter kon revalideren, voelde ik me veel sterker. We deden het echt samen. Na vier weken was ik weer thuis.'
Meneer Klijnsma - revalidant

Op welke locatie kunt u terecht?

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in revalideren bij Noorderbreedte Revalidatie? U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Wilt u meer informatie? Vult u dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Dan vertellen we u graag meer en bespreken we de mogelijkheden.

"*" geeft vereiste velden aan