Compliment, klacht of suggestie

Alle medewerkers van Noorderbreedte zijn u zo goed mogelijk van dienst. Wij stellen het op prijs wanneer u uw compliment, klacht of suggestie kenbaar maakt. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig verbeteren.

Wat kunt u doen als er iets niet goed gaat?

Soms gaan er dingen anders dan u verwacht. Als u of uw familie een klacht of suggestie ter verbetering heeft, zijn er verschillende mogelijkheden:

U bespreekt de situatie met de betrokkenen.
U bespreekt de situatie met de leidinggevende van de afdeling of de regiomanager.
U legt de situatie voor aan de klachtenfunctionaris.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor cliënten van Noorderbreedte en hun familie is Colette Vijfhuizen. Zij is bereikbaar via:

 • 06 – 518 543 88
 • colettevijfhuizen@quasir.nl
 • Schriftelijk:
  Colette Vijfhuizen
  onafhankelijk klachtenfunctionaris Noorderbreedte
  Harlingertrekweg, Postbus 1292, 8900 CG Leeuwarden

Als u er ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt en u uw klacht wilt indienen, dan kunt u dit doen bij de Raad van Bestuur van Noorderbreedte. De klachtenfunctionaris kan u vertellen hoe u dat doet.

Bemiddeling en onderzoek

Wanneer uw klacht bij de Raad van Bestuur is binnengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Er wordt vervolgens gekeken of er klachtbemiddeling is ingezet of dat u hiermee instemt dit alsnog te doen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt of heeft geleid, dan laat de Raad van Bestuur uw klacht onderzoeken door de afdeling Klant en Kwaliteit, of eventuele andere interne deskundigen die erbij betrokken zijn. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kan de Raad van Bestuur besluiten om externe onderzoekers in te schakelen.

In gesprek met u

De werkwijze van het onderzoek wordt, net als bij een onderzoek naar aanleiding van een melding aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, vastgesteld op de inhoud van de klacht en de complexiteit. Vast onderdeel van het onderzoek, is dat er een gesprek plaatsvindt met u als melder van de klacht. De onderzoekers van afdeling Klant en Kwaliteit of de externe onderzoekers rapporteren over hun onderzoek aan de Raad van Bestuur en geven daarbij een advies over afhandeling van uw klacht. Ook doen ze op basis van het onderzoek eventuele aanbevelingen richting de organisatie. De Raad van Bestuur neemt op basis van de onderzoeksresultaten en het advies een besluit. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Voor onduidelijkheden, klachten en onvrede over onvrijwillige zorg kunt u terecht bij:

 • Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) van Quasir
  In het kader van de Wet Zorg en Dwang (Wzd) heeft Noorderbreedte een cliëntvertrouwenspersoon tot haar beschikking. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg, zoals onvrede of klachten rond de onvrijwillige zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.
  cvp@quasir.nl
  085-4874012

Commissies

Er zijn ook twee landelijke commissies waaraan u uw klacht kunt voorleggen:

 • Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
  Noorderbreedte is ook aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Als u een bindende uitspraak wilt, kunt u bij deze commissie terecht.
 • Klachtencommissie Wzd
  Noorderbreedte is ook aangesloten bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg(KCOZ). De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet Zorg en Dwang wordt verleend.

Heeft u een compliment, klacht of suggestie? Neem gerust contact op met onze klantenservice op 058 - 2803030 of vul onderstaand formulier in.

"*" geeft vereiste velden aan

Geslacht