Revalidatie

Leeuwarden

Na een opname in het ziekenhuis is het vaak nodig om te revalideren. Bijvoorbeeld na een botbreuk, een hersenbloeding of complexe wondzorg. Het kan ook zijn dat u moet herstellen van een ziekte, of u wilt leren omgaan met de gevolgen van uw aandoening. Bij ons krijgt u de deskundige zorg en begeleiding die u nodig heeft en die bij u past. Welkom bij Noorderbreedte Revalidatie!

Voor wie?

Noorderbreedte Revalidatie biedt tijdelijke zorg aan mensen die moeten herstellen na bijvoorbeeld een ongeluk of een operatie. Na een ziekenhuisopname kunt u niet altijd direct naar huis. Ons team van specialisten staat voor u klaar. U wordt begeleid bij uw herstel of bij het leren omgaan met de gevolgen van uw (chronische) aandoening. We zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld  revalideren na een beroerte, een botbreuk, complexe wondzorg, longaandoeningen en bij de ziekte van Parkinson. Noorderbreedte werkt nauw samen met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Thuiszorg Het Friese Land. Samen met u doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te laten herstellen voor een terugkeer naar huis.

Samen revalideren

Bij Noorderbreedte Revalidatie doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te laten herstellen en u en uw naaste(n) voor te bereiden op uw terugkeer naar huis. Bij uw revalidatie is de betrokkenheid van uw naasten heel belangrijk. Daarom heeft Noorderbreedte Revalidatie het Samen Revalideren-traject ontwikkeld.

Dagbehandeling

Binnen Noorderbreedte Revalidatie hebben wij een gespecialiseerde dagbehandeling. Hier leert u omgaan met de beperkingen die het gevolg zijn van uw ziekte of aandoening. U komt een of meerdere keren per week naar de dagbehandeling. Samen met een fysiotherapeut doet u oefeningen, bijvoorbeeld om mobiel te blijven als u Parkinson heeft. Dankzij de oefeningen lukt het mensen vaak om langer thuis te blijven wonen. Op de dagbehandeling staat ook het ontmoeten van andere mensen centraal. Zij zitten vaak in eenzelfde situatie als u. Samen kunt u hierover in gesprek.

De Jister

Eerstelijns verblijf
De Jister is een observatie en diagnostiek-afdeling, met plek voor 9 – 11 tijdelijke bewoners, gespecialiseerd in cognitieve problematiek bij verschillende groepen mensen. Het verblijf op deze afdeling is tijdelijk, vaak tussen de 6 en 12 weken. Cognitieve problematiek kan zijn een delier (plotselinge verwardheid), probleemgedrag, opname na een beroerte of cva of bijvoorbeeld verwardheid dat thuis al wat langer aanhoudt. Vaak zien we mensen die na een val of na een ziekenhuisopname ter observatie binnen komen. Er is dan duidelijk zorg nodig, maar het is nog niet duidelijk waarmee de cliënt het beste geholpen kan worden.

Diagnostiek
Met een multidisciplinair team onderzoeken we wat er aan de hand is met uw naaste. We doen het samen, met hulp van de zorg of u als naaste. Als er een diagnose is gesteld bespreken we met u welke vervolgstap het meest geschikt is, bijvoorbeeld: naar huis gaan met ondersteuning van het netwerk, wonen in een huur- of aanleunwoning (van Noorderbreedte) of wonen bij Noorderbreedte met een indicatie via de Wlz (wet langdurige zorg).

Voor opname bij De Jister kunt u contact opnemen met: 058 286 5680

Cliëntenraad

De medezeggenschap binnen Noorderbreedte Revalidatie is geregeld via de cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van de cliënten. Wilt u meer informatie of lid worden? Neemt u dan contact op met de cliëntenraad via regiosecretariaatmidden@nb.nl of 058 – 230 31 80.

Praktische informatie

  • Noorderbreedte Revalidatie is gevestigd aan de Borniastraat 32 in Leeuwarden.
  • De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en op de fiets.
  • Bij de locatie kunt u uw fiets kwijt in een fietsenstalling.
  • Bezoektijden: dagelijks van 15.00 uur – 20.00 uur en in de weekenden en tijdens feestdagen van 10.00 uur – 20.00 uur.
  • Bij Noorderbreedte Revalidatie is voldoende parkeergelegenheid.
  • Kijk voor routes en bereikbaarheid van de locatie op Google Maps en www.9292.nl
  • Verblijft u bij Noorderbreedte Revalidatie? Of wordt u binnenkort opgenomen? Leest u dan ook de brochure met praktische informatie. Daarmee weten u en uw naasten wat Noorderbreedte organiseert en wat u zelf regelt.
  • Heeft u vragen voor de afdeling waar uw naaste revalideert? Dan kunt u na de ochtendzorg, na 10 uur ’s ochtends, bellen.

Dit is Revalidatie

Meer informatie?

Contactgegevens

Een bezoek aan onze vestiging

Borniastraat 32
8934 AD Leeuwarden

Rondleiding

Vraag een rondleiding aan

Vragen

Eén nummer voor al uw vragen