Polikliniek Huntington

Noorderbreedte is gespecialiseerd in de ziekte van Huntington. Wij ondersteunen u en uw patiënt op verschillende manieren.

Polikliniek bij de ziekte van Huntington

Binnen het Regionaal Expertise Centrum Huntington (REC) van Noorderbreedte bij Friesma State in Grou is de polikliniek Huntington gevestigd. Patiënten uit noord oost Nederland kunnen hier terecht voor ondersteuning en behandeling. Noorderbreedte speelt als REC een belangrijke rol in het verder verbeteren van de regionale zorg voor mensen met de ziekte van Huntington.

Consult, diagnose en advies

In de zorg voor uw patiënt met de ziekte van Huntington kunt u tegen complexe vraagstukken aanlopen. Dat vraagt kennis, ervaring en tijd van u als huisarts. En die zijn niet altijd voor handen. Daarom biedt Noorderbreedte u ondersteuning door de inzet van een team van specialisten. Dat brengt in kaart welke zorg uw patiënt nodig heeft en geeft u advies om de zorg voor uw patiënt verder te verbeteren. Het team van specialisten bestaat uit:

 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Casemanagers
 • Psychologen
 • Medisch maatschappelijk werkers
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtist

Hoe werkt het?

Op de polikliniek worden de ernst van de ziekte en de gevolgen van de ziekte voor het dagelijks wonen en leven in kaart gebracht. De patiënt en zijn mantelzorger spreken los van elkaar met onze specialisten. Vervolgens stellen we een gezamenlijk behandelplan op dat wordt besproken met de patiënt en de mantelzorger. Daarna starten de behandeling en de begeleiding. Elke zes maanden, tenzij anders afgesproken, ontvangen we de patiënt op de polikliniek voor onderzoek en een evaluatie van het behandelplan. Op basis van de resultaten wordt het behandelplan eventueel aangepast en vindt er terugkoppeling plaats aan de huisarts.

Regionaal Expertise Centrum

Noorderbreedte biedt al jarenlang zorg aan mensen met de ziekte van Huntington. De zorglocatie Friesma State is in 2023 benoemd tot een Regionaal Expertise Centrum Huntington (REC).

 • Binnen Friesma State is het woon- en leefklimaat volledig afgestemd op het ziektebeeld van Huntington.
 • Als REC Huntington levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt door het doen van onderzoek, continue kwaliteitsverbetering van zorg, het delen van kennis en expertise en het bieden van consultatie.
 • Meer informatie over de ziekte van Huntington vindt u op de website van Huntington KennisNet Nederland (HKNN) en de Vereniging van Huntington. Bij beide organisaties is Noorderbreedte eveneens betrokken. We werken verder ook samen met de neurologen van verschillende ziekenhuizen, waaronder het UMC Groningen.

Consult of dagbehandeling aanvragen?

Wilt u dagbehandeling aanvragen voor uw patiënt? Of wilt u een consult of advies bij een van onze specialisten? Dat regelt u heel eenvoudig via ZorgDomein. U kunt het daar vinden onder de volgende zorgsoorten:

 • Medisch specialistische zorg > specialisme ouderengeneeskunde
 • Verpleging, verzorging & thuiszorg > Verpleging & Verzorging > Complexe gezondheidsproblemen