Stichting Nieuw Toutenburgfonds

De Stichting Nieuw Toutenburgfonds – opgericht in 1987 – is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die als doelstelling heeft middelen/gelden bijeen te brengen voor projecten en activiteiten die bijdragen aan een waardevolle dag voor de bewoners van Nieuw Toutenburg. Een gift aan Stichting Nieuw Toutenburgfonds mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De bestuursleden genieten geen loon of honorarium voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Zij mogen evenmin op andere wijze voordelen van de stichting genieten. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van in functie gemaakt kosten.

Contactgegevens
Stichting Nieuw Toutenburgfonds
t.a.v. mw. Z. Broersma
Zomerweg 75
9257 ME Noardburgum

Bankrekeningnummer Stichting Nieuw Toutenburgfonds: NL 76 RABO 0123 4581 53

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 805281630