Onderzoek robotica en zorgtechnologie

Tessa: inzet sociale robots in het zorgproces

Om mensen met geheugenproblemen te helpen bij hun dagelijkse activiteiten, wordt in de zorg geleidelijk aan meer gebruik gemaakt van sociale zorgrobotjes. De bedoeling is hierbij het welzijn van deze mensen te verhogen doordat ze met behulp van het robotje meer zelf kunnen of weten. Een van deze sociale robotjes is Tessa,  een kleine pratende robot die mensen helpt door het geven van dagelijkse herinneringen en suggesties, afgestemd op hen. Het eigen leven van iemand wordt daarbij altijd voorop gesteld.

Bij dit onderzoek wordt samen met studenten van NHL Stenden onderzocht of Tessa ook mensen met dementie op een prettige manier kan helpen. Wat vinden mensen met dementie en hun naasten van Tessa? Wat zijn hun ervaringen met Tessa als ze zo’n sociaal robotje gaan gebruiken? Wat is de rol van medewerkers daarbij?

 

Technologie tussen oudere en (in)formele care giver: verbindend of verhinderend?

Met behulp van technologie in de zorg kan de communicatie tussen een oudere en diens naasten ondersteund worden om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Bij het eerste deel van dit promotieonderzoek vanuit het UMCG in samenwerking met Noorderbreedte, wordt gekeken naar het effect van sociale robots op emoties bij kwetsbare ouderen in een zorgcentrum. De vraag is hierbij in hoeverre er interactie is tussen de ouderen en de sociale robot en welke emoties optreden met en zonder robots. Wat voor invloed heeft het gebruik van sociale robots op de gemoedstoestand van de ouderen?
Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van de sociale robot Maatje, als van de sociale robot Tessa.

 

 

Domotica als hulpmiddel om de autonomie van ouderen te bevorderen in hun Tiny House

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven of domotica en zo ja, welke domotica in een Tiny House begeleiding kan bieden om de autonomie van cliënten te bevorderen, zodat het mogelijk gemaakt wordt dat zij in een Tiny House kunnen wonen.

Er is gebruikt gemaakt van kwalitatief onderzoek met literatuuronderzoek en groepsinterviews.

 

Onderzoeksposter opvragen? Of zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie