Onderzoek Korsakov

Roken, lust of last?

Dit onderzoek richt zich op de landelijke maatregel dat inpandige rookruimtes opgeheven moeten worden en op langere termijn ook niet meer op het terrein van de zorginstelling gerookt mag worden.
Studenten hebben drie aspecten onderzocht van dit rookbeleid: de mening van cliënten, hoe medewerkers tegen het inperken van rookmogelijkheden aankijken en de invloed van dagbesteding op de mate van roken door cliënten. Zij hebben hierbij in nauw contact gestaan met de werkgroep van medewerkers van Toutenburg die zich met het rookbeleid en het opheffen van de rookruimtes bezighoudt.

 

De rol van de social worker in een zorgteam

Binnen de gerontopsychiatrie, korsakov en dementie afdelingen zijn in het zorgteam bijna uitsluitend medewerkers werkzaam met een zorgachtergrond, terwijl van hen ook een inzet specifiek gericht op het welzijn van de bewoners gevraagd wordt. Binnen de dagbesteding zijn juist wel welzijnswerkers werkzaam, maar wilde men graag onderzoeken of er meer mogelijk is op het gebied van welzijn. SPH-ers en maatschappelijk werkers zijn vooral overstijgend werkzaam.

Door social workers onderzoek te laten doen naar hun (mogelijke) rol binnen het zorgteam en mee te laten kijken bij de werk-en dagbesteding, komen de zorgmedewerkers op een andere wijze in contact met social workers en leren zij daarvan.

De social workers volgen elkaar op in de onderzoeken: zo ontstaat een mini-onderzoekslijn, een ‘atelier’, waarin medewerkers geleidelijk aan meer kennismaken met social workers en andere perspectieven van welzijn.

 

 

Anders sturen?

Soms kunnen bewoners met het syndroom van Korsakov boos reageren als hen gezegd wordt iets te doen, zoals uit bed te komen, te gaan wassen en aankleden. Toch is dat niet altijd zo, en ook niet bij iedere medewerker zo. Wat maakt dat een bewoner op verschillende medewerkers anders reageert? Dat deze bij de ene medewerkers rustig bezig is en bij een ander boos de hakken in het zand zet?

Een medewerker van een Korsakov team heeft hier onderzoek naar gedaan.

 

Waarom doet u zo?

Soms kan het gedrag van een Korsakov bewoner in een woning ineens omslaan. Deze kan dan boos worden, zich terugtrekken of op een andere manier laten zien dat deze zich niet prettig voelt. Dat heeft niet alleen effect op de bewoner zelf, maar ook op zijn omgeving: de andere bewoners, iemand die op bezoek is of op de medewerkers. Wat maakt dat zo’n omslag plaatsvindt? Welke factoren zijn hierop van invloed? Welke handvatten zijn er om dit te op een positieve manier te voorkomen of te beïnvloeden? Medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov hebben hier zelf onderzoek naar gedaan in het kader van de onderzoek scholing Topcare

Voelt u zich veilig?

Eind 2019 is er op Toutenburg nieuwbouw gepleegd waarbij de bewoners van een groot, oud gebouw verhuisden naar een groot aantal nieuwe groepswoningen op het terrein. Ze kregen andere medebewoners, een ander zorgteam en de voordeur van de woning leidde meteen naar buiten. Om bij de werk-en dagbesteding te komen, moeten de bewoners naar buiten om bij een andere gebouw te komen. De vraag komt op of de bewoners met het syndroom van Korsakov zich na ruim een jaar thuis en veilig voelen in hun nieuwe woonomgeving? Wat bepaalt dat veilig voelen?

In het kader van de onderzoek scholing Topcare hebben medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov hier zelf onderzoek naar gedaan.

Lees hier meer informatie over dit onderzoek.

Onderzoeksposter opvragen? Of zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie