Onderzoek Huntington

Oog voor het kind, een onderzoek naar passende ondersteuning voor kinderen met een Huntington ouder

Door Nikki de Groot en Nadia Busquet, studenten Social Work, Hanzehogeschool.

Het doel van dit onderzoek is het Inzichtelijk maken op welke wijze ondersteuning kan worden geboden aan tieners (10 t/m 18 jaar) met een ouder van Huntington om hun psychisch welbevinden te versterken.  Om vervolgens op basis van deze inzichten interventies te ontwikkelen en toetsen die ondersteuning aan deze groep kunnen bieden. De beide studenten hebben onderzocht welke behoeftes er bij deze kinderen leven en welke interventies vanuit de hulpverlening kunnen worden ingezet voor het ondersteunen van het psychisch welbevinden van kinderen (tieners) die opgroeien met een Huntington ouder. Hierbij is ook contact gelegd met zorgorganisatie Land Van Horne, die ondersteuning biedt aan jongeren in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met een ouder met Huntington.

Er is door de studenten een interventie ontwikkeld met verschillende programmaonderdelen, dat zich richt op onder andere zelfbeeld, sociale steun, constructieve tijdsbesteding en competenties.

Inactiviteit bij de ziekte van Huntington

 

Voor patiënten met de Ziekte van Huntington (HD) is het soms heel moeilijk om zelf initiatief te nemen om iets te doen. Daar komt bij dat zij vaal ook beperkt zijn in hun mogelijkheden om iets te ondernemen. Zowel lichamelijke, geestelijke als maatschappelijk factoren spelen daarbij een rol. Maar het in beweging komen is belangrijk voor patiënten met deze ziekte. Hoe kunnen de medewerkers die betrokken zijn bij een patiënt hier een positieve invloed op hebben, rekening houdend met wat de patiënt aankan?

Studenten van NHL Stenden hogeschool deden hier onderzoek naar bij verschillende zorginstellingen in het land die Huntingtonzorg bieden.

 

Onderzoeksposter opvragen? Of zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie