Onderzoek dementie

Mondzorg in de praktijk

Steeds meer ouderen met dementie behouden (deels) hun eigen gebit. Door de afname van de zelfredzaamheid is het vaak noodzakelijk dat de mondzorg (deels) wordt overgenomen door een zorgverlener. Goede mondzorg is belangrijk om tandbederf en ontstekingen in de mond tegen te gaan. Deze problemen kunnen namelijk pijn, onbegrepen gedrag en slecht drinken en eten veroorzaken.

Bij dit onderzoek, dat gedaan wordt door een medewerker in het kader van haar studie wordt gedaan, worden de bevorderlijke en beperkende factoren bij het toepassen van mondzorg bij bewoners met dementie met (deels) een eigen gebit onderzocht.

Pijn herkennen bij mensen met dementie: de effectiviteit van PAIC 15

Pijn maakt dat je je niet prettig voelt en je je anders gedraagt. Ook bij mensen met dementie willen we zoveel als mogelijk pijn te voorkomen of tegen te gaan. Voor ouderen met dementie kunnen vaak niet zelf vertellen dat zij pijn hebben. Ze uiten dit dan vooral in hun gedrag. Om de signalen van pijn sneller te herkennen en te behandelen is een nieuwe observatielijst ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie: de PAIC 15. Zorgmedewerkers observeren daarbij gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden die mensen maken.

Bij dit onderzoek wordt door medewerkers van Noorderbreedte in samenwerking met het UNO UMCG het gebruik van de PAIC 15 ingevoerd en onderzocht of met deze de zorgmedewerkers in de praktijk helpt om eenvoudig vast te kunnen stellen of iemand met dementie pijn heeft en of dat leidt tot een betere pijnbehandeling.

De rol van een social worker bij werk-en dagbesteding en in een zorgteam

Binnen de gerontopsychiatrie, korsakov en dementie afdelingen zijn in het zorgteam bijna uitsluitend medewerkers werkzaam met een zorgachtergrond, terwijl van hen ook een inzet specifiek gericht op het welzijn van de bewoners gevraagd wordt. Binnen de dagbesteding zijn juist wel welzijnswerkers werkzaam, maar wilde men graag onderzoeken of er meer mogelijk is op het gebied van welzijn. SPH-ers en maatschappelijk werkers zijn vooral overstijgend werkzaam.

Door social workers onderzoek te laten doen naar hun (mogelijke) rol binnen het zorgteam en mee te laten kijken bij de werk-en dagbesteding, komen de zorgmedewerkers op een andere wijze in contact met social workers en leren zij daarvan.

De social workers volgen elkaar op in de onderzoeken: zo ontstaat een mini-onderzoekslijn, een ‘atelier’, waarin medewerkers geleidelijk aan meer kennismaken met social workers en andere perspectieven van welzijn.

Onderzoeksposter opvragen? Zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie