Cliëntenraad Abbingahiem

Bij Noorderbreedte streven we elke dag naar een waardevolle dag. Feedback, ideeën, meepraten en meedenken door bewoners, naasten en anderen met affiniteit voor ouderen, zijn daarbij welkom. Samen zorgen we voor het beste van de zorg. Binnen woonzorglocatie Abbingahiem is volgens de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen de inspraak geregeld via een cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

Elke zorglocatie van Noorderbreedte heeft een cliëntenraad die zich richt op de waardevolle dag van de bewoners van de locatie. Een afvaardiging van alle cliëntenraden neemt zitting in de centrale cliëntenraad (CCR). Deze adviseert mee over het beleid van heel Noorderbreedte.
De cliëntenraad van Abbingahiem bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden.
De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners van Abbingahiem. De leden kijken en luisteren wat er nodig is voor een waardevolle dag. Daarmee is de cliëntenraad een waardevolle gesprekspartner voor Noorderbreedte.
De leden nemen deel aan vergaderingen met de regiomanager en diverse bijeenkomsten. De cliëntenraad denkt mee over de dagelijkse gang van zaken. Denk aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid, hygiëne en geestelijke verzorging.
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies (raadgevend of verzwaard advies) over onderwerpen die van invloed zijn op de waardevolle dag van de bewoners. Veranderingen met impact op de bewoners, kan Noorderbreedte alleen doorvoeren met instemming van de cliëntenraad.

Wilt u lid worden van de cliëntenraad?

U kunt op elk moment uw interesse kenbaar maken. We zetten u dan op de interesselijst, of nodigen u uit voor een gesprek. Op dit moment is er direct plaats voor vier nieuwe leden. Als lid mag u vier jaar in de cliëntenraad zitten. Daarna is het mogelijk om nog één keer met vier jaar te verlengen. De functie is niet betaald. De onkosten worden wel vergoed. Wat brengt u mee? We zetten het op een rij:

  • De keuze voor een nieuw lid wordt gemaakt op basis van een aantal criteria, zoals uw betrokkenheid, specifieke deskundigheid, kennis en vaardigheden.
  • U weet hoe de zorg in elkaar steekt, of u wilt zich hierin en in andere onderwerpen graag verdiepen.
  • U bent betrouwbaar, kritisch en vasthoudend, altijd met de bedoeling om met elkaar de zorg voor de bewoners verder te verbeteren.

Bekijk ook de vacature.