Icoon Samen Revalideren Traject Samen Revalideren Traject

Noorderbreedte is gespecialiseerd in revalidatiezorg. Onze zorglocatie Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden is er voor cliënten die moeten herstellen van operatie, een aandoening of een ziekte. Onze cliënten rekenen op de beste mogelijke specialistische revalidatiezorg.

Samen revalideren

Bij Noorderbreedte Revalidatie doen we er alles aan om onze cliënten zo goed mogelijk te laten herstellen en hen voor te bereiden op hun terugkeer naar huis. De revalidatie is vaak tijdelijk en kortdurend. Tijdens de revalidatie is de betrokkenheid van naasten heel belangrijk. Daarom heeft Noorderbreedte Revalidatie het Samen Revalideren-traject ontwikkeld. Dit traject is bedoeld voor iedereen die bij ons revalideert. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat naasten actief worden betrokken bij tijdens de revalidatie. Door samen te revalideren krijgen cliënten de ondersteuning, de hulp en het begrip om zo goed mogelijk te herstellen. Het bereidt de cliënt en hun naasten op de beste manier voor op een terugkeer naar huis. Het Samen Revalideren-traject duurt vier weken en begint direct bij de opname in Noorderbreedte Revalidatie.

 

In vier weken revalideren

Het Samen Revalideren-traject bestaat uit vier weken:

  • Week 1: Bij de opname bespreken we met elkaar welke naaste de co-revalidant wordt. Samen met de naaste en de revalidatiearts van de cliënt bepaalt de cliënt vervolgens wat hij/zij wil bereiken (revalidatiedoelen). Met de co-revalidant worden de afspraken ingepland om deel te nemen aan de Samen Revalideren-dagen en de contactgroep voor naasten.
  • Week 2: De eerste Samen Revalideren-dag vindt deze week plaats. De co-revalidant is dan aanwezig bij de zorg en behandeling die de cliënt krijgt. Het samen revalideren staat deze dag centraal. De cliënt en de naaste krijgen beiden informatie over het verdere revalidatietraject. Zij kunnen al hun vragen stellen. We bespreken met elkaar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de cliënt weer naar huis kan.
  • Week 3: In deze week neemt de naaste deel aan de naastencontactgroep. Hier is er alle ruimte om vragen te stellen over de revalidatie. Ook wordt ingegaan op hoe het straks verder gaat als de cliënt weer thuis bent. Wat kan de naaste dan voor de cliënt betekenen?
  • Week 4: De cliënt gaat in deze week een dagdeel naar huis. Zo kan hij/zij ervaren hoe dat gaat en wat er eventueel nog moet worden geoefend. In dezelfde week vindt de tweede Samen Revalideren-dag plaats. De co-revalidant is weer aanwezig. Beide worden voorbereid op de terugkeer naar huis. We bespreken wat er nog nodig is en wat het moment van naar huis gaan wordt. Misschien gaat de cliënt eerst een weekeinde naar huis om te kijken hoe dat gaat. Als blijkt dat de cliënt een langere revalidatieperiode nodig heeft, maken we afspraken voor het vervolg. Ook hierbij wordt de naaste betrokken.

Wat is revalidatiezorg?

Revalidatiezorg is de zorg die wordt gegeven als cliënten te maken hebben met een beperking veroorzaakt door een ziekte of aangeboren aandoening.
Revalidatiezorg is er ook als cliënten moet herstellen na bijvoorbeeld een ongeluk of een operatie. Na een ziekenhuisopname kunnen cliënten niet altijd direct naar huis.
Met revalidatiezorg wordt de cliënt begeleid bij het herstel van een operatie of ziekte. Of de cliënt leert omgaan met de gevolgen van een (chronische) aandoening. Het doel is altijd dat de cliënt weer zo zelfstandig mogelijk wordt en terug kan keren naar huis.
'Doordat ik samen met mijn dochter kon revalideren, voelde ik me veel sterker. We deden het echt samen. Na vier weken was ik weer thuis.'
Meneer Klijnsma - revalidant