Palliatieve zorg bij Molenaar Klein Hospice

Noorderbreedte is gespecialiseerd in het bieden van palliatieve zorg. Deze zorg kunnen we ook geven aan uw patiënt die niet meer kan genezen of in zijn laatste levensfase zit. 

Professionele palliatieve zorg

Op alle woonzorglocaties van Noorderbreedte en in onze hospice in Harlingen leveren we professionele palliatieve zorg. Daarbij staan de wensen en behoeften van uw patiënt altijd centraal. De zorg en ondersteuning stemmen we continu af. We betrekken de naasten zoveel mogelijk bij de zorg. Ook na overlijden van uw patiënt bieden wij naasten praktische hulp en ondersteuning.

Over Molenaar Klein Hospice

In Molenaar Klein Hospice in Harlingen bieden we liefdevolle en persoonsgerichte zorg aan mensen die ernstig ziek zijn en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Wanneer thuis blijven niet meer wenselijk of mogelijk is, kunnen zij terecht in onze hospice. Molenaar Klein Hospice is onderdeel van De Spiker. Er zijn vier zelfstandige en ingerichte appartementen. Ook er is ruimte en gelegenheid voor naasten om te rusten of te blijven logeren. Een speciaal multidisciplinair team biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg en ondersteuning. Samen met uw patiënt kunt u besluiten of u zelf verantwoordelijk blijft voor de zorg voor uw patiënt (Zorg Zonder Behandeling) of dat u de zorg overdraagt aan onze specialist ouderengeneeskunde (Zorg Met Behandeling).

 

 • Een verblijf in onze hospice wordt volledig vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Het eten en drinken, het gebruik van internet, de digitale televisie en alle ondersteuning zijn inbegrepen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Het is wel mogelijk dat de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt. De zorgverzekeraar van uw patiënt kan hierover meer informatie geven.

Palliatieve zorg bij hospice aanvragen

 • Kijk op www.herstelzorg.frl of er beschikbare appartementen vrij zijn in Molenaar Klein Hospice. U kunt ook contact opnemen met het ELV Loket Friesland via 088 – 512 77 77, of met de Klantenservice van Noorderbreedte via 058 – 280 30 30.
 • Wilt u overleg over uw patiënt of uw patiënt aanmelden? Belt u dan met het ELV Loket of met onze cliëntadviseurs via de Klantenservice van Noorderbreedte.
 • Als huisarts kunt u zelf verantwoordelijk blijven voor uw patiënt. Dit is Zorg Zonder Behandeling (ZZB). De behandeling kan ook overgenomen worden door onze specialist ouderengeneeskunde (SOG). Dit is Zorg Met Behandeling (ZMB).
 • Het ELV Loket of onze cliëntadviseur overlegt voor u met de SOG over het eventuele overnemen van de zorg
  voor uw patiënt.
 • Wanneer u en uw patiënt kiezen voor ZZB, dan stemt u de zorg af met de verpleegkundigen van het hospice. U kunt dan contact opnemen met het hospice via 0517 – 49 01 50.
 • De cliëntadviseur van Noorderbreedte neemt vervolgens contact op met de familie van uw patiënt en stemt de opname verder af.