Palliatieve zorg

Op alle locaties leveren we professionele palliatieve zorg. Zo kan de bewoner, ook in de laatste levensfase, in een vertrouwde omgeving blijven. In ons Molenaar Klein Hospice in Harlingen bieden we liefdevolle en persoonsgerichte zorg aan mensen die ernstig ziek zijn en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Wanneer thuis blijven niet meer wenselijk of mogelijk is kunnen zij terecht in ons hospice.

Molenaar Klein Hospice

Het Molenaar Klein Hospice is gevestigd in Harlingen en onderdeel van onze locatie De Spiker. Er zijn 4 zelfstandige en ingerichte appartementen. Ook er is ruimte en gelegenheid voor naasten om te rusten of te blijven logeren. Een speciaal multidisciplinair team biedt 24/7 zorg en ondersteuning. Samen met uw patiënt kunt u besluiten of u zelf verantwoordelijk blijft voor de zorg voor uw patiënt (Zorg Zonder Behandeling) of dat u de zorg overdraagt aan onze Specialist Ouderengeneeskunde (Zorg Met Behandeling).

Hoe vraag ik palliatieve zorg aan bij Molenaar Klein Hospice?

> Download hier de Routekaart Palliatieve Zorg (PDF)

Wat kost een verblijf in Molenaar Klein Hospice?

Een verblijf in ons hospice wordt volledig vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het eten & drinken, gebruik van internet, de digitale televisie en alle ondersteuning zijn inbegrepen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het is wel mogelijk dat de zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt. De zorgverzekeraar van uw patiënt kan hierover meer informatie geven.

Onze visie op palliatieve zorg

We bieden liefdevolle en persoonsgerichte zorg op al onze locaties en in het hospice vanuit onze visie op palliatieve zorg. Hierbij staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. De zorg en ondersteuning stemmen we daar continu op af. We betrekken de naasten en familie zo veel als mogelijk bij de zorg voor de cliënt tijdens de laatste levensfase. Ook na overlijden bieden we naasten praktische hulp en ondersteuning.

De Klantenservice van Noorderbreedte staat graag voor u klaar

Jantsje Stobbe-Dijkstra

Cliëntadviseur

Els Stuiver

Cliëntadviseur