Medische dienst

De medische dienst van Noorderbreedte bestaat uit behandelaren, onder wie een specialist ouderengeneeskunde, basisarts en verpleegkundig specialist. Deze behandelaren houden zich bezig met diagnostiek, behandeling, onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperkingen en bewaking van de kwaliteit van zorg. Wilt u contact met een van onze artsen? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met ons Medisch Secretariaat.

Wat doet de medische dienst?

  • Bij een nieuwe bewoner maakt de specialist ouderengeneeskunde, basisarts of verpleegkundig specialist uitgebreid kennis. Er wordt ook onderzoek gedaan.
  • Samen met de bewoner en/of de familie stelt de behandelaar een behandelplan op. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met wat de bewoner belangrijk vindt om zo prettig mogelijk te leven.
  • Als het nodig is worden andere behandelaren ingeschakeld. De specialist ouderengeneeskunde, basisarts of verpleegkundig specialist houdt de regie.
  • In het zogenoemde Zorgleefplangesprek bespreken we het behandelplan en de verwachtingen. Bij onverwachte medische problemen  is de behandelaar ook betrokken.
  • De behandelaar werkt verder mee aan het bepalen van het beleid, waaronder de medicatie en vrijheid beperkende maatregelen. Er wordt gesignaleerd en advies gegeven over waar de zorg kan worden verbeterd.

Neem direct contact met ons op