Stichting Vrienden voor het Leven

De Stichting Vrienden voor het Leven -opgericht in 1994- is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die als doelstelling heeft middelen/gelden bijeen te brengen voor projecten en activiteiten die bijdragen aan een waardevolle dag binnen zorgcentra Abbingahiem, Jabikshof en Ymedam.

Beloningsbeleid Stichting Vrienden voor het Leven

De bestuursleden van de stichting Vrienden voor het leven ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Eventueel gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting kunnen gedeclareerd worden.

Contactgegevens:

Stichting Vrienden voor het Leven
Jansoniusstraat 4
8934 BM LEEUWARDEN

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 805282373

Beleidsplan (PDF)
Jaarrekening 2023 (PDF)

Nieuwsbrief 2023 (PDF)