Icoon Vaktherapie Vaktherapie

De vaktherapeuten van Noorderbreedte houden zich bezig met onbegrepen gedrag, stemming, communicatie, motoriek en cognitie. Als u als bewoner niet lekker in uw vel zit, onderzoeken we wat er nodig is om weer een waardevolle dag te kunnen beleven. Dit gebeurt onder meer door met elkaar creatief aan de slag te gaan.

Wat doet een vaktherapeut?

De vaktherapeut gaat langs bij de bewoners van de zorglocaties van Noorderbreedte om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van bepaalde problemen. Denk aan onrust, agressie, somberheid, depressie of verdriet bij bijvoorbeeld verlies of rouw.
De vaktherapeut komt ook langs als er psychische problemen zijn, zoals persoonlijkheidsstoornissen.
De fysiotherapeut stelt in samenwerking met de bewoner, de familie, het zorgteam en andere betrokken behandelaren, een behandelplan op. Daarbij staat wat de bewoner nodig heeft en wenst altijd voorop.
Als praten niet meer voldoende helpt, zet de vaktherapeut een creatieve behandeling in.
Door samen muziek te maken, te tekenen of te schilderen ontdekt de bewoner een andere kant van zichzelf. De bewoner kan hierdoor positief zijn gedrag veranderen en weer een fijne en waardevolle dag beleven.
De vaktherapeut denkt ook mee over het prettiger maken van de leefomgeving.