Icoon Psychologische zorg Psychologische zorg

De psychologen van Noorderbreedte houden zich bezig met gedrag, denkvermogen (cognitief functioneren) en psychiatrische ziektebeelden. Er werken binnen Noorderbreedte gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen), psychologen in opleiding en masterpsychologen.

Wat doet een psycholoog?

De psycholoog gaat langs bij de bewoners van de zorglocaties van Noorderbreedte als er bijvoorbeeld veranderingen zijn in het gedrag.
Daarbij kan het gaan om onrust, agressie, verwardheid, angst of somberheidsklachten.
Samen met de bewoner, de familie en het zorgteam onderzoekt de psycholoog de oorzaken van deze veranderingen en komt met mogelijke oplossingen.
De oplossingen kunnen bestaan uit een behandeling, het doen van meer onderzoek of het geven van advies.
De psycholoog heeft regelmatig overleg met het zorgteam. Zo hoort de psycholoog snel wanneer er gedragsveranderingen zijn.
Ook denkt de psycholoog mee over de beste omgang met de bewoner of cliënt en het creëren van een prettige woonomgeving, zodat iedere bewoner zoveel mogelijk zichzelf kan zijn.