Icoon Medisch maatschappelijk werk Medisch maatschappelijk werk

De medisch maatschappelijk werkers van Noorderbreedte bieden psychosociale begeleiding, informatie, advies en bemiddeling bij de praktische gevolgen van een aandoening. Denk aan rouw, verlies, stress en het versterken van het sociale netwerk. Daarbij zijn ze er niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de familie.

Wat doet een medisch maatschappelijk werker?

De medisch maatschappelijk werker gaat langs bij de bewoners van de zorglocaties van Noorderbreedte om te helpen bij verschillende hulpvragen.
Denk hierbij aan het verwerken van verlies, het leren leven met een ernstige diagnose, veranderende situaties en stress. Daarnaast kan het ook gaan om zingevingsvragen, angst voor de toekomst of onzekerheid.
De medisch maatschappelijk werker ondersteunt de bewoner, de familie, het zorgteam en andere behandelaren om deze vragen in kaart te brengen.
De medisch maatschappelijk werker geeft advies, informeert en ondersteunt bij gesprekken met instanties, zoals zorgverzekeraars en het Zorgkantoor.