Icoon Logopedie Logopedie

Sommige aandoeningen veroorzaken klachten met spreken of eten. De logopedisten van Noorderbreedte houden zich bezig met stem-, spraak-, taal- en slikproblemen. Met de juiste behandeling wordt ingezet op het verbeteren van de klachten.

Wat doet een logopedist?

De logopedist gaat langs bij de bewoners van de zorglocaties van Noorderbreedte als er problemen zijn met het kauwen of slikken van eten of drinken.
De logopedist komt ook langs wanneer er problemen zijn met de stem, de spraak of de taal.
Daarnaast denkt de logopedist mee over problemen op het gebied van gehoor- en mondzorg.
De logopedist brengt in kaart wat er precies aan de hand is. Op basis daarvan worden er tips gegeven en een communicatie- of slikadvies opgesteld.
Het behandelplan stelt de logopedist op in samenwerking met de bewoner, de familie, het zorgteam en andere betrokken behandelaren. Daarbij staat wat de bewoner nodig heeft en wenst altijd voorop.