Icoon Ergotherapie Ergotherapie

Als u een aandoening heeft, dan gaan de dagelijkse activiteiten niet altijd meer langer vanzelf. De ergotherapeuten van Noorderbreedte helpen u om bepaalde handelingen weer zelf te kunnen doen. Daarmee wordt uw zelfredzaamheid vergroot.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut gaat bij de bewoners van de zorglocaties van Noorderbreedte langs om te kijken hoe het gaat met de zelfredzaamheid.
Er wordt gekeken of de dagelijkse handelingen nog zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Denk aan eten, drinken, wassen, aankleden en naar het toilet gaan.
De ergotherapeut brengt in kaart welke hulpmiddelen de zelfredzaamheid kunne vergroten. Een rolstoel kan bijvoorbeeld een oplossing zijn om wat mobieler te worden. Aangepast bestek kan ondersteunen bij het eten. Zo zijn er meer praktische hulpmiddelen.
Het behandelplan stelt de ergotherapeut op in samenwerking met de bewoner, de familie, het zorgteam en andere betrokken behandelaren. Daarbij staat wat de bewoner nodig heeft en wenst altijd voorop.
De ergotherapeut geeft samen met de fysiotherapeut ook advies aan de zorgteams van de zorglocaties van Noorderbreedte. Bijvoorbeeld over het gebruik van tilliften, hulpmiddelen om bewoners te verplaatsen en hulpmiddelen om druk- en doorligplekken te voorkomen.