Onderzoek geriatrische revalidatie

Mijn partner heeft Parkinson

Het komt geregeld voor dat patiënten met Parkinson na een revalidatieperiode binnen Noorderbreedte, meermaals terugkeren naar de revalidatie omdat het thuis niet goed gaat.
Er kan daarbij sprake zijn van overbelaste mantelzorgers en/of niet weten wat te doen bij problemen. Vanuit de revalidatie wil men graag de patiënten en hun naasten zo ondersteunen, dat problemen thuis voorkomen worden.

Studenten van de Hanzehogeschool hebben zich met hun onderzoek verdiept in het welzijn van de patiënten met Parkinson en hun naasten en gezocht naar een manier om hen vanuit de revalidatie te ondersteunen bij het weer naar huis gaan.

Informatievoorziening over CVA

Goede informatievoorziening omtrent het doormaken van een CVA (beroerte) is belangrijk om klachten op het gebied van angst, somberheid en stress te verminderen bij de CVA-patiënt en diens naasten. Dit heeft effect op het (na ontslag) langer thuis blijven wonen, minder zorg nodig hebben en verbetering van kwaliteit van leven en relaties.

Om de manier waarop dit binnen de CVA-keten in Leeuwarden en binnen Noorderbreedte informatie wordt gegeven goed aan te laten sluiten bij de patient en diens naaste, is door een medewerker in het kader van haar studie de volgende centrale vraag onderzocht: Hoe kan binnen de CVA-keten Leeuwarden patiënten en diens naasten gericht geinformeerd worden over het doormaken van een CVA en alles wat hierbij komt kijken, op een manier die aansluit bij de patiënt en diens naaste? Met als doel dat de CVA-patiënt en naasten zich gehoord voelen, weten waar ze aan toe zijn en zich optimaal geïnformeerd voelen.


 

Onderzoeksposter opvragen? Of zelf onderzoek doen?

Wil je de resultaten van een onderzoek opvragen? De onderzoeksposter van een specifiek onderzoek bekijken of juist zelf onderzoek doen bij Noorderbreedte? Neem gerust contact op.

Naam(Vereist)

Contactgegevens Onderzoeksacademie