Topcare-predicaat Gerontopsychiatrie verlengd

02 maart 2023

Noorderbreedte draagt al jaren met trots het Topcare-predicaat voor gerontopsychiatrie. Dit predicaat is nu verlengd met vier jaar. Noorderbreedte is daar natuurlijk ontzettend trots op en bedankt al haar medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet.

Topcare-expertisecentrum in Noardburgum
Als Topcare-expertisecentrum op onze woonzorglocatie Toutenburg in Noardburgum bieden we excellente zorg en behandeling aan de cliënten. Daarnaast zetten we ons in voor continue kwaliteitsverbetering van zorg en behandeling voor deze specialistische doelgroep. Dit gebeurt onder andere met het doen van onderzoek en het samenwerken met universiteiten en hogescholen. Eens in de vier jaar wordt er door Topcare een hervisitatie uitgevoerd.

Beoordeling: voldoen ruimschoots
“Noorderbreedte laat op veel onderdelen verdere groei en ontwikkeling zien en voldoet daarmee nog steeds ruimschoots aan alle criteria”, aldus de auditcommissie van Topcare. “Als auditcommissie zijn wij positief over de voortgang ten opzichte van de vorige audit. De regisseursrol die Noorderbreedte vervult in de samenwerkingsverbanden, de consultfunctie en het methodische werken daarbij, zijn belangrijk voor dit positieve resultaat.” De commissie is enthousiast over de manier waarop het onderzoek is georganiseerd en wordt uitgevoerd binnen Noorderbreedte. Een belangrijk pluspunt is de bijdrage die Noorderbreedte levert aan de landelijke onderzoeksambities.