Onderzoek naar meer samenwerking zorgorganisaties

09 maart 2023

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land (onderdeel van Zorgpartners Friesland) en Revalidatie Friesland hebben onlangs de intentie uitgesproken om met elkaar een intensievere samenwerking te onderzoeken. Vandaag tekenden Martin Kirchner, directeur-bestuurder Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, en Peter Visch, bestuurder Revalidatie Friesland, de intentieverklaring.

Samen voor de beste behandeling
De komende periode wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking te onderzoeken. Rondom een patiënt met een revalidatievraag zijn verschillende zorgorganisaties betrokken. Het onderzoek richt zich op de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voor een patiënt. Er wordt onder meer gekeken hoe behandelaren van de ziekenhuizen, de ouderenzorg-, thuiszorg- en revalidatieorganisaties nauwer samen kunnen werken.

Samen voor de beste behandeling
De komende periode wordt gebruikt om de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking te onderzoeken. Rondom een patiënt met een revalidatievraag zijn verschillende zorgorganisaties betrokken. Het onderzoek richt zich op de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie voor een patiënt. Er wordt onder meer gekeken hoe behandelaren van de ziekenhuizen, de ouderenzorg-, thuiszorg- en revalidatieorganisaties nauwer samen kunnen werken.

Juiste zorg op de juiste plek
Een intensievere samenwerking stelt ons in staat om een breed, goed ingericht Fries netwerk van revalidatie te ontwikkelen. Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een onmisbare schakel in de keten. Gezamenlijk kun je een beter én breder toegankelijk netwerk vormen voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek. Een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.

Een intensievere samenwerking stelt ons in staat om een breed, goed ingericht Fries netwerk van revalidatie te ontwikkelen. Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een onmisbare schakel in de keten. Gezamenlijk kun je een beter én breder toegankelijk netwerk vormen voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek. Een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.