Noorderbreedte benoemd tot Regionaal Expertisecentrum Huntington

11 juni 2023

Noorderbreedte is op 9 juni officieel benoemd tot Regionaal Expertise Centrum  Huntington. Met de benoeming van de locatie Friesma State in Grou tot REC wordt de zorgverlening verder uitgebreid. Als REC Huntington levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt met het doen van onderzoek en continue kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarnaast vervult Noorderbreedte als REC een belangrijke rol bij het delen van kennis en expertise aan professionals in Noord-Nederland en het bieden van consultatie aan cliënten die buiten Noorderbreedte verblijven.

Hoogwaardige kwalitatieve bovenregionale zorg
Om een expertisecentrum te worden, moet worden voldaan aan verschillende criteria. Uit het visitatierapport REC Huntington blijkt dat locatie Friesma State van Noorderbreedte aan alle criteria voldoet. Sterke punten die naar voren komen zijn onder andere de indruk van de betrokkenheid van de medewerkers en de samenwerkingen in de regio. Martin Kirchner, bestuurder bij Noorderbreedte, ziet de benoeming tot REC Huntington als een belangrijke stap voor Noorderbreedte en voor Noord-Nederland. “Als REC kunnen we zorgen voor nog hoogwaardigere kwalitatieve bovenregionale zorg voor cliënten met een specifieke zorgvraag. We zijn er trots op om de titel expertisecentrum te mogen dragen”

Goede samenwerking
Locatie Friesma State in Grou, onderdeel van Noorderbreedte, biedt al jaren gespecialiseerde zorg aan mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast biedt de polikliniek Huntington sinds 2008 diagnostiek, behandeling en ondersteuning aan cliënten die nog thuis wonen. Friesma State heeft een goede samenwerking met partners uit Noord-Nederland en daarbuiten. Zo werken we op het gebied van Huntington onder andere samen met Patyna, Noorderbrug, het UMCG en Atlant (Apeldoorn). Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met de andere expertisecentra.

Over Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. Kenmerken zijn de achteruitgang van de motoriek, (chorea, spraak- slik en balansproblemen), de cognitieve functies (gebrek aan ziekte-inzicht, traagheid, moeite met plannen- ordenen en uitvoeren) en psychiatrische klachten (depressie, dwangmatigheid, gedragsveranderingen, agressie, psychose). De symptomen en het verloop van de ziekte verschillen per cliënt in aard en ernst.

Meer informatie
Collega-zorginstellingen kunnen bij Noorderbreedte terecht voor consultatie en advies. Wij zijn bereikbaar via consultaties@nb.nl en 088 – 510 99 40.