Tweede keer bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg

08 juni 2023

Noorderbreedte heeft opnieuw het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg voor alle zestienlocaties en het hoofdkantoor behaald. Na een grondige jaarlijkse audit, uitgevoerd door het Milieu Platform Zorg in maart 2023, hebben we aangetoond dat we ruimschoots voldoen aan alle vereiste criteria.

Duurzaamheid is belangrijk
Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte, is trots op deze erkenning. “Het bevestigt onze voortdurende inzet voor een zichtbare en duurzame bedrijfsvoering. Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp geworden en we waarderen de betrokkenheid en inspanningen van onze medewerkers bij dit thema. Met dit certificaat willen we onze toewijding aan duurzaamheid tonen en transparantie bieden over onze prestaties op het gebied van milieuzorg”, aldus Kirchner.

Duurzaamheidsbeleid
Noorderbreedte heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid opgesteld dat zich richt op diverse onderwerpen:

  • Beperken van ons energie- en waterverbruik.
  • Het verantwoord gebruik van milieubelastende stoffen.
  • Duurzaam bouwen en inkopen.
  • Het bevorderen van de circulaire economie.
  • Afvalpreventie en efficiënte afvalinzameling.
  • Het stimuleren van duurzame voeding.
  • Het bevorderen van preventieve zorg en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Green Deal 3.0
Noorderbreedte zet zich in voor een gezonde en duurzame toekomst voor de zorgsector. Daarom hebben we ons gecommitteerd aan de Green Deal 3.0 ‘Samenwerken aan Duurzame Zorg’. Dit partnerschap stelt ons in staat om actief bij te dragen aan verdere verduurzaming van de gezondheidszorg en gezamenlijke doelstellingen na te streven. “We zijn vastbesloten om onze impact op het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de zorgsector”, zegt Kirchner. “Door ons duurzaamheidsbeleid en onze betrokkenheid bij initiatieven zoals de Green Deal 3.0, streven we ernaar om voortdurend te verbeteren en onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken.”