Algemene voorwaarden

Als u bij Noorderbreedte komt wonen, ondertekent u een zorgovereenkomst, die gebaseerd is op landelijke Algemene Voorwaarden. Hierin staan belangrijke rechten en plichten van u (als cliënt) en van Noorderbreedte (als zorgaanbieder) benoemd. De kosten van uw verblijf en de zorg worden grotendeels vergoed via de Wet langdurige zorg.

Naast de Algemene Voorwaarden is er op de overeenkomst tussen cliënt en Noorderbreedte een Bijzondere module van toepassing. In de betreffende module staan de voor u geldende aanvullende Algemene Voorwaarden. Ook de Privacyverklaring voor de bewoner behoort bij de zorgovereenkomst die u ondertekent.