Met de cliëntenraad

Een aantal bewoners, hun familieleden of hun vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad samen op voor de belangen van bewoners. Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken geregeld worden bij Ymedam.

De cliëntenraad van Jabikshof (ook onderdeel van Noorderbreedte) behartigt ook de belangen van de bewoners van Ymedam.

Vragen of opmerkingen?

Vacature

Samen voor het beste van de zorg: word Cliëntenraadslid!

Woonzorgcentra Jabikshof en Ymedam van Noorderbreedte gaan elke dag voor het beste van de zorg. Elke dag moet waardevol zijn voor iedereen die bij ons woont of tijdelijk verblijft. Voor het beste van de zorg gaan, dat doe je niet alleen, dat doe je altijd samen, onder meer met de Cliëntenraad. Zij behartigen de belangen van alle bewoners en geven gevraagd en ongevraagd advies. Voor deze belangrijke taak zijn wij op zoek naar nieuwe leden die de Cliëntenraad van Jabikshof en Ymedam weer op volle sterkte brengen.

Wat gaat u doen?
De medezeggenschap binnen Noorderbreedte is zo geregeld dat de belangen van de bewoners worden behartigd via een Cliëntenraad. Noorderbreedte heeft een overkoepelende Centrale Cliëntenraad en elke woonzorglocatie heeft een eigen Cliëntenraad. Om het werk goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad natuurlijk weten wat de bewoners belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Dat betekent dat u als Cliëntenraadslid:

  • regelmatig in gesprek gaat met de bewoners. U luistert naar de bewoners en kijkt naar wat zij nodig hebben voor een waardevolle dag. De Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft aan dat dit een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden is.
  • aan Noorderbreedte laat weten wanneer bepaalde zaken anders kunnen of moeten. U staat hiervoor met uw raadscollega’s in nauw contact met de regiomanager en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
  • actief deelneemt aan vergaderingen, ontmoetingen, bijeenkomsten en studieonderdelen.

Wie zoeken wij?
Omdat een aantal leden van de huidige Cliëntenraad wettelijk gezien aan het eind van dit jaar niet meer herkiesbaar is, zoeken wij een aantal nieuwe leden. De Cliëntenraad van een locatie bestaat uit maximaal negen leden. U moet voor deze belangrijke vrijwilligersrol natuurlijk voldoende tijd beschikbaar hebben en digitaal vaardig zijn. Verder:

  • bent u persoonlijk betrokken (geweest) bij bewoners van Noorderbreedte en wilt u zich nu graag inzetten voor hun belangen.
  • praat u graag mee over de beste mogelijke zorg en weet u ook hoe de zorg in elkaar zit. U weet wie betrokken zijn bij de zorg en wie welke rol speelt, onder wie familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgmedewerkers, managers, financiers en overheden.
  • vindt u het leuk om zich verder te verdiepen in de wetgeving, regelingen en medezeggenschap in de zorg. Natuurlijk gaat u vertrouwelijk om met alle informatie.
  • heeft u een kritisch en vasthoudend karakter, maar bent u wel altijd op zoek om met elkaar verder te komen. U werkt graag samen aan het continu verbeteren van de zorg.

Word Cliëntenraadslid!
Gaat uw sociale hart harder kloppen? Wilt u zich graag inzetten voor de bewoners van Jabikshof en Ymedam om zo samen voor het beste van de zorg te gaan? Neemt u dan contact met ons op.

Stuur u uw cv en motivatie naar Francien Sijszeling, secretariaat Cliëntenraad, via francien.sijszeling@nb.nl. Zij is ook bereikbaar voor meer informatie.