Ons huisblad

Ymedam heeft een huisblad voor familie en anderen rondom de cliënt: Meldij. De redactie bestaat uit medewerkers en familieleden van bewoners. Meldij verschijnt drie keer per jaar.

Download hier de laatste uitgave van Meldij in PDF: Meldij januari 2019