Tijdelijk wonen met zorg

Op meerdere locaties kunt u tijdelijk wonen wanneer het thuis even niet gaat. Bijvoorbeeld omdat u een poosje extra hulp of zorg nodig heeft. Of omdat de mensen die u ondersteunen, even rust nodig hebben.

DSC_9374

Tijdelijk wonen met zorg(eerstelijnsverblijf) kan in de volgende gevallen:

  • Als uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen
  • Als u wordt ontslagen na een opname met medische zorg, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat
  • Als de medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren
  • Als er palliatieve zorg nodig is

Hoe werkt het?
Tijdelijk wonen met zorg kunt u krijgen in onze woonzorgcentra (ook palliatieve zorg) of bij Noorderbreedte revalidatie.  Wáár u zorg krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De transferverpleegkundige zal dit in overleg met uw huisarts voor u regelen als u in het ziekenhuis ligt. Vanuit huis regelt uw huisarts dit voor u. .

Financiering
Per 1 januari 2017 valt eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet. Het tijdelijk wonen of Elv valt dan onder uw basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico.

Onze locaties