Dementie

Dementie wordt veroorzaakt door een hersenziekte. Dementie is een omschrijving voor een situatie waarbij er achteruitgang van het denkvermogen en verandering in het gedrag optreedt. Er wordt pas over dementie gesproken als uw klachten zo ernstig zijn dat ze uw functioneren in het dagelijkse leven beïnvloeden.

DSC_3035_ton

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. De bekendste daarvan zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Het meest opvallende aspect van dementie zijn de ernstige geheugenproblemen. In het begin tast dementie het kortetermijngeheugen het meest aan. Later breiden de problemen zich ook uit over het lange- termijngeheugen. Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen, praten, schrijven en rekenen.

Zelfstandig functioneren en het nemen van initiatieven worden steeds moeilijker. Ook persoonlijkheids- en gedragsveranderingen kunnen optreden, zoals de versterking van karaktereigenschappen. Vaak raakt iemand gedesoriënteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale vaardigheden verloren. Veel patiënten krijgen klachten van depressieve aard. In de laatste fase van het ziekteproces is de patiënt zeer hulpbehoevend en herkent hij zijn familie en omgeving niet of nauwelijks meer.