Wijziging voor zorgvragers met ZZP4 indicatie

Het zorgkantoor heeft besloten dat de huidige intramurale capaciteit landelijk niet verder zal worden uitgebreid. De krapte op de arbeidsmarkt is één van de belangrijkste factoren in de beschikbaarheid van zorg. Dit vraagt om anders kijken en anders doen.

In het inkoopbeleid Wlz verpleging en verzorging 2024-2026 is het volgende geformuleerd:
“Met ons inkoopbeleid 2024-2026 faciliteren we de beweging die nodig is om onze huidige en toekomstige klanten van passende, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen blijven voorzien. Zo maken we de beweging naar meer extramurale ondersteuning en zorg. In het inkoopbeleid vragen we zorgaanbieders in gesprek te gaan met klanten over de mogelijkheden om de benodigde ondersteuning en zorg thuis te ontvangen. Voor klanten met een indicatie VV4 is zorg thuis het uitgangspunt tenzij een (tijdelijke) opname noodzakelijk is.“

Dit betekent dat cliënten met een ZZP4 indicatie niet langer automatisch in aanmerking komen voor wonen in een zorglocatie, tenzij een (tijdelijke) opname noodzakelijk is. Voor ZZP4 geldt in principe ‘thuis tenzij’. Er wordt vooral gekeken hoe de zorg thuis geleverd kan worden, waar mogelijk in combinatie met thuiszorg en de inzet van zorgtechnologie.

Voor cliënten met een ZZP4 indicatie die al binnen een van onze locaties wonen, verandert er niks. Zij blijven hier gewoon wonen zoals ze dat nu doen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 058 – 280 30 30.