Samen werken voor mensen met psychische problemen

Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Onder deze ouderen neemt het aantal ouderen met psychische problemen toe. Verschillende zorg- en hulpverleners, behandelaren en mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de verzorging en begeleiding van deze ouderen. In de praktijk ervaren zij hierbij knelpunten, waarbij multidisciplinair samenwerken met zorg- en hulpverleners van anderen organisaties en leren van elkaar helpt.

Naar aanleiding hiervan zijn Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel ouderenpsychiatrie, Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân en ROS Friesland het onderzoeksproject ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ gestart. Met dit project hebben we zorg- en hulpverleners bij elkaar willen brengen, die bij verschillende organisaties werken en betrokken zijn bij de zorg van ouderen. Met als doelstelling: gezamenlijk, ook met de oudere, deskundigheid te delen en van elkaar te leren en elkaar weten te vinden. Dit is gelukt. Nu is het belangrijk dit verder te brengen, zodat ook anderen van onze ervaringen leren en onze ontwikkelde interventies gebruiken om dit te bereiken.

Het boekje ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ kan hierbij helpen. Het laat de resultaten zien van onze zoektocht en de interventies die daaruit voort zijn gekomen. Via het formulier onderaan deze pagina kunt u het boekje bestellen.