Hulp bij complexe problematiek

In de zorg voor kwetsbare cliënten komt u als huisarts complexe vraagstukken tegen. De expertiseteams van Noorderbreedte kunnen u hierbij helpen, in de vorm van diagnostiek en advies over behandeling en/of begeleiding. De gegeven adviezen helpen u als huisarts om de zorg voor uw cliëntt te optimaliseren.

Wij ondersteunen u graag bij cliënten met onder andere mobiliteitsproblematiek, onbegrepen gedrag, geheugenproblematiek, verwardheid, multimorbiditeit, somatische klachten gecombineerd met cognitieve vermindering, psychosociale problematiek en progressieve of degeneratieve neurologische aandoeningen. Ook op het gebied van specialistische doelgroepen, waaronder Huntington, Korsakov, dementie op jonge leeftijd en gerontpsychiatrie kan de expertise van Noorderbreedte ingezet worden.

Gerontopsychiatrische problematiek

Zo voert Noorderbreedte regelmatig consultaties voor cliënten met gerontopsychiatrische problematiek. Er is hierbij vaak sprake van complexe comorbiditeit, waarbij er niet alleen sprake van psychische aandoeningen, maar problematiek op meerdere lagen, zoals somatische problematiek, cognitieve achteruitgang, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Wanneer psychiatrie hierbij op de voorgrond ligt, kan ons expertiseteam Gerontopsychiatrie (GP+) ingezet worden.

 

Werkwijze

Ons expertiseteam gaat met u en/of andere betrokken behandelaren en de cliënt in gesprek om te achterhalen welke diagnose voorliggend is. Samen met de betrokken behandelaren wordt bepaald waar op in gestoken moet worden. Hierin denkt ons expertiseteam overstijgend mee en geeft advies. Onze GZ-psycholoog werkt nauw samen met andere collega’s binnen het expertiseteam, zoals de specialist ouderengeneeskunde en zorgmedewerkers, en kan hun actief in zetten.

Consultatie van Noorderbreedte inzetten

Heeft u een vraag over een cliënt met complexe problematiek en wilt u graag advies van ons expertisecentrum? Neem dan contact met ons op via 088 – 510 99 40 of consultaties@nb.nl.

Om u een beeld te geven van de praktijk hebben we hieronder een casus toegevoegd.

Casus

Recent is er een consultatie door het GP-expertiseteam van Noorderbreedte uitgevoerd bij een collega instelling. Er was via de huisarts advies gevraagd voor behandeling van een cliënt met psychiatrische problematiek, hersenletsel welke een depressie had ontwikkeld. Omdat de behandeling van depressie niet vorderde heeft de locatie het GP-expertiseteam van Noorderbreedte benaderd om in overleg met de locatie te achterhalen wat er exact speelde bij de cliënt en advies te geven over een passende behandeling. De GZ psycholoog heeft gesproken met de cliënt en de betrokken behandelaren, waaronder de persoonlijk begeleider en de gedragskundige. Gezamenlijk met de betrokken behandelaren werd geanalyseerd dat de psychiatrische problematiek van de cliënt werd verstrekt door het hersenletsel. De psychiatrie stond hierdoor sterk op de voorgrond. De cliënt bleek beter op haar plek in een omgeving waarbij met name de psychiatrie beter werd ondersteund, waardoor haar angst en depressieve klachten meer naar de achtergrond verschuiven.