Aanvragen IBS

Aanvragen IBS

Als verwijzer kunt u een IBS (inbewaringstelling) aanvragen voor patiënten met een psychogeriatrische aandoening. Een IBS op grond van de Wzd (Wet zorg en dwang) is een onvrijwillige opname in een crisissituatie.

Procedure IBS-beoordeling voor verwijzers

Voor het aanvragen van een IBS-beoordeling belt u de GGZ-triagedienst via 058 – 284 87 77. De triagist van de GGZ beoordeelt of de aanvraag onder de Wzd valt. Wanneer het om een IBS gaat, dan geeft de triagist u het telefoonnummer van de klantenservice van de betreffende regio. Indien het de regio Leeuwarden betreft, dan brengt de triagist u in contact met Noorderbreedte. U neemt contact op met de dienstdoende zorgaanbieder en verstuurt via het ZorgDomein de IBS-verwijsbrief.

Bij Noorderbreedte verricht de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) de IBS-beoordeling in het kader van de Wzd. Als verwijzer wordt u geïnformeerd over de beoordeling en eventuele opname van de patiënt.

De zorgaanbieder kan zien bij welke andere zorgaanbieder een IBS-bed beschikbaar is. Deze zorgaanbieder moet de desbetreffende patiënt binnen 24 uur na de afgifte van de beschikking opnemen. Als bijvoorbeeld de SOG van Noorderbreedte de beoordeling uitvoert, betekent dit niet automatisch dat de patiënt ook bij een locatie van Noorderbreedte wordt geplaatst.

Wie komen in aanmerking voor IBS binnen de VVT?

Een inbewaringstelling kan worden opgelegd aan personen van twaalf jaar of ouder die:

  • verzet vertonen tegen opname;
  • een vertegenwoordiger hebben die zich verzet tegen opname;
  • ouders of voogden hebben die gezamenlijk het gezag uitoefenen en van mening verschillen over de opname.