Verbouwing Bennema State

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de verbouwing van Bennema State. Volg ook Bennema State op Facebook voor het laatste nieuws. Om het woon- en werkcomfort bij onze woonzorglocatie te verbeteren, zijn we eind 2021 gestart met de verbouwing van Bennema State. Het eerste deel van deze verbouwing is in mei 2023 met een feestelijke opening van de huiskamers afgerond. In september 2024 starten we met het tweede deel van de verbouwing. Lees verder voor meer informatie over deze verbouwing.

Vragen over de verbouwing?

Als u vragen heeft over de verbouwing, stelt u deze dan aan uw contactverantwoordelijke. U kunt uw vraag ook stellen via verbouwingbennemastate@nb.nl.

Nieuwsupdate – juni 2024

Veranderende zorg, nu en in de toekomst
We zien dat de behoefte aan zorg binnen woonzorglocaties zoals Bennema State de laatste jaren verandert en in de toekomst verder blijft veranderen. Bewoners blijven steeds langer thuis wonen en op het moment dat ze bij een woonzorglocatie komen wonen, hebben ze vaak behoefte aan veel meer en complexere zorg dan een aantal jaren geleden. Dit vraagt ook andere dingen van ons als woonzorglocatie. Met de verbouwing die we in 2021 zijn gestart en deel twee waar we in september mee verder gaan, passen we onze locatie aan naar de eisen van nu en bereiden we ons voor op de toekomst.

Appartementen verbouwen naar eisen huidige tijd
Het tweede deel van de verbouwing bestaat uit het aanpassen van 24 appartementen op de afdelingen Berk, Beuk, Kastanje en Populier naar de eisen van deze tijd. Deze verbouwing is noodzakelijk om de steeds complexer wordende zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden aan onze bewoners. In de betreffende appartementen is het niet mogelijk om op een juiste en ergonomisch verantwoorde manier bewoners te helpen bij de toiletgang en het douchen als gebruik van hulpmiddelen of hulp van twee zorgmedewerkers nodig is. Daarom gaan we in die appartementen de badkamer vergroten en aanpassen aan de eisen en wensen van deze tijd. De bewoners en eerste contactpersonen van de appartementen die verbouwd worden, zijn tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Verbouwen in fasen voor zo min mogelijk overlast
Om te bepalen hoe deze verbouwing aan te pakken, waren de uitgangspunten: in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk overlast voor alle betrokkenen. Daarom is er gekozen om de verbouwing in twee fasen te doen: 2 x 12 appartementen tegelijk, verdeeld over vier verdiepingen. Hierdoor hoeven de bewoners maar één keer te verhuizen en duurt de verbouwing ongeveer een half jaar. Bij andere scenario’s die besproken zijn, waren per bewoner meerdere verhuizingen nodig en zou de verbouwing langer duren, met de bijbehorende overlast voor alle betrokkenen. En dat willen we niet. Fase 1 start in september 2024 en is net voor de feestdagen gereed. Fase 2 start in januari 2025 en is in april 2025 gereed.

Bewoners verhuizen tijdelijk binnen Bennema State
Om deze verbouwing mogelijk te maken is het nodig dat alle bewoners van de 24 appartementen tijdens de verbouwing verhuizen naar een ander (leeg) appartement bij Bennema State. Alle betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

(Geluids)overlast
De verbouwing is een inpandige verbouwing op vier etages tegelijkertijd. Er wordt gehakt, gebroken en geboord en dit geeft uiteraard overlast. Door aan de buitenkant van het gebouw een grote steiger te plaatsen, kunnen bouwmaterialen en -medewerkers zoveel mogelijk vanaf de buitenkant de appartementen bereiken en hoeven dus niet binnen door het gebouw. De bouwwerkzaamheden vinden overdag doordeweeks plaats.

Meer informatie
Via deze website houden we op de hoogte van de verbouwing. Heeft u vragen? Stel die dan gerust via verbouwingbennemastate@nb.nl.