Verantwoordelijkheid nemen in coronacrisis

We zien dat het merendeel van de mensen zich houdt aan de landelijke richtlijnen van geen bezoek en afstand houden. Hoe moeilijk dat vaak voor ze is. Toch is er een kleine groep die zich, vaak uit emotie, zich niet aan deze afspraken houdt. Daarom bekijkt Noorderbreedte op dit moment of er toch extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers te waarborgen.

Gezondheid en veiligheid staan voorop
Per zorglocatie wordt onderzocht of er openbare terreinen zijn die tijdelijk moeten worden afgesloten om te voorkomen dat mensen toch te dicht bij elkaar komen. “Dit kan per situatie verschillen. Dit betekent dan ook niet dat er overal bij Noorderbreedte hekken komen te staan”, zegt Henri Janssen, ad interim bestuurder. “We nemen deze maatregelen alleen op die plekken waar dat echt noodzakelijk is om de gezondheid en veiligheid te kunnen waarborgen. Of wanneer het de mogelijkheid creëert voor bewoners om veilig van het buitenterrein gebruik te maken.”

Besmettingsgevaar tegengaan
Aanleiding voor de mogelijke afsluiting is een groot aantal bezoekers dat zich in Leeuwarden niet aan de landelijke richtlijn van 1,5 meter hield. Daarmee vormden zij een besmettingsgevaar voor de kwetsbare bewoners en cliënten. Om die reden werd eind vorige week bij zorglocatie Noorderbreedte Revalidatie een hek geplaatst rondom het openbare terrein. “Mensen kwamen op dit terrein echt veel te dicht bij elkaar”, aldus Henri Janssen.  “Zowel bij hun naasten via openstaande ramen, als bij de andere bezoekers. Alleen door het terrein af te sluiten, kunnen we de landelijke richtlijn blijven handhaven.”

Verantwoordelijkheid pakken
De bestuurder van Noorderbreedte geeft aan deze extra maatregel enorm te betreuren. “Wij snappen dat er niks zo moeilijk is als het niet in je armen kunnen sluiten van je naasten. Toch moeten wij als ouderenzorgorganisatie onze verantwoordelijkheid nemen. Hoe moeilijk dit ook is voor iedereen, want ook wij zouden het liever anders willen zien. Dit is niet de wijze waarop je ouderenzorg wilt bieden.”

Media-aandacht
De media-aandacht die de maatregel bij Noorderbreedte Revalidatie deze week opleverde in de Leeuwarder Courant en bij Omrop Fryslân, heeft Noorderbreedte vol verbazing gevolgd. “Het beeld dat wordt geschetst past niet bij onze intentie”, zegt Henri Janssen. “Wij doen alles wat in onze macht ligt om verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van iedereen die bij Noorderbreedte woont, verblijft of werkt. We doen dit niet om mensen dwars te zitten.”

Beleid nog gemaakt
Het enige wat Noorderbreedte anders had kunnen doen, was volgens de bestuurder de naasten nog tijdiger op de hoogte brengen van de maatregel. “Maar het beleid rondom het hek is nog in de maak. In tijden van deze coronacrisis gaan acties alleen voor op het maken van beleid. Elk mogelijk besmettingsgevaar moeten we onmiddellijk zien te vermijden. Daardoor stond dat hek er eerder dan volledig gecommuniceerd en uitgelegd kon worden.”

Andere contactmogelijkheden
Ondertussen doet Noorderbreedte er alles aan om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan andere vormen van contact maken. Zo helpen zorgmedewerkers bewoners met onder meer met beeldbellen. Post en ook goederen (geen zelfgemaakte voedingswaren) kunnen worden afgegeven. “We zijn blij dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden en samen met ons zoeken naar alternatieve vormen van contact”, zegt Henri Janssen. “Gelukkig heeft ook bijna iedereen begrip voor de situatie waarin we met z’n allen zitten”.

Inzetten op welzijn
Ondertussen probeert Noorderbreedte zelf meer nieuwe creatieve manieren van contact te verzinnen. “En we zetten extra in op het welzijn van alle cliënten. Met extra medewerkers zorgen we bijvoorbeeld voor nog meer persoonlijke aandacht, zodat we precies weten hoe iedereen zich voelt. Onze focus ligt niet alleen op de zorg, maar ook op het sociaal-emotionele vlak.”

Meer informatie
Noorderbreedte heeft een speciale Corona Informatielijn voor vragen: 058 – 205 33 10. E-mailen kan naar coronanoorderbreedte@znb.nl.