Vanaf 2 juni weer bezoek onder strikte voorwaarden

Noorderbreedte heeft besloten om vanaf dinsdag 2 juni weer bezoek toe te laten tot de zorglocaties. Dit bezoek vindt onder strikte voorwaarden plaats. Noorderbreedte is blij dat het kabinet heeft besloten om over te gaan tot een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Maar met het bezoek aan de verpleeghuizen moet nog wel voorzichtig worden omgegaan. De gezondheid en veiligheid van bewoners, naasten en medewerkers staan dan ook voorop bij alles wat Noorderbreedte doet.

Een bezoeker per week

Vanaf 2 juni kan elke bewoner één vaste bezoeker ontvangen, die wordt aangewezen door bewoner zelf of de eerste contactpersoon. Het bezoek mag maximaal drie kwartier duren. De dag en het tijdstip worden vooraf besproken. Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de geldende 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Hierdoor behoort elkaar omhelzen helaas nog niet tot de mogelijkheden. Bezoek is verder alleen mogelijk als er geen klachten zijn, wanneer er dus geen sprake is van koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Buurtkamers eerder open

Eerder al, vanaf 25 mei, opent Noorderbreedte de buurtkamers binnen de locaties. Deze ruimtes zijn ingericht op de anderhalvemetersamenleving en zijn bestemd voor iedereen die binnen Noorderbreedte woont. Kappers, pedicures en tandartsen kunnen vanaf 2 juni ook weer aan de slag op de locaties.

Na 15 juni verder kijken

Van 2 tot en met 15 juni kijkt Noorderbreedte hoe het bezoek onder deze strikte voorwaarden verloopt. Ook wordt in die periode goed in de gaten gehouden wat de effecten zijn. Als alles goed gaat en er dus geen besmettingen worden vastgesteld, dan wordt na 15 juni de bezoekersregeling verder verruimd. Vrijwilligers zijn waarschijnlijk vanaf 15 juni weer welkom. Maar alleen als de omstandigheden dat dan toelaten en als zij dat zelf willen.

Stap voor stap versoepelen

Noorderbreedte snapt dat het mogelijk voor bewoners en naasten een teleurstelling is dat er niet meteen vaker en meer bezoek mogelijk is. De versoepeling moet alleen echt stap voor stap worden aangepakt. Zo kan Noorderbreedte versoepelen als blijkt dat het kan en direct ingrijpen als dat onverhoopt nodig blijkt. Op deze manier blijven de risico’s beperkt voor iedereen die bij Noorderbreedte woont en werkt. Bewoners en naasten kunnen ondertussen gebruik blijven maken van andere contactmogelijkheden, zoals binnen de veilige omgeving van de Babbelbox en via beeldbellen.