Ons huisblad

Van Harenshuus heeft een huisblad voor familie en anderen rondom de cliënt: ’t Bildts Praatsy. ’t Bildts Praatsy verschijnt vijf tot zeven keer per jaar. De redactie bestaat uit medewerkers en familieleden van bewoners.

Bekijk hier voor de meest recente versie van ’t Bildts Praatsy.