Topcare erkend

Wat is Topcare?
Topcare-centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling, onder meer door onderzoek en langdurige samenwerking met universiteiten en hogescholen. Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals uit verschillende ambitieuze zorginstellingen samenwerken, en samen blijven leren. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar de beste vormen van geriatrische revalidatiezorg (GRZ), zodat mensen weer zo snel mogelijk naar huis kunnen. Lees hier meer over op de website van Topcare.

Specialistische zorg in kleinschalige setting
Op de units gerontopsychiatrie wonen veelal oudere volwassenen, die naast lichamelijke, ook psychiatrische problematiek kennen. Voor deze bewoners biedt Toutenburg specialistische zorg in een kleinschalige setting, waarbij de bewoners in woongroepen wonen. De dagbesteding is veelzijdig, strekt zich uit over het hele terrein van Toutenburg, en is gericht op de behoeftes van de bewoners.

Binnen de gerontopsychiatrie wordt samengewerkt met de bewoners zelf, hun vertegenwoordigers, familie en vrijwilligers. Door goed naar hen te luisteren, en met behulp van onderzoek, willen we onze zorg steeds blijven verbeteren. Ook wordt samengewerkt met andere zorgverleners, zoals GGZ Friesland en de specialistische tandheelkunde van het MCL. Het expertteam gerontopsychiatrie stelt haar deskundigheid ook aan andere zorgverleners beschikbaar, buiten Toutenburg.