Positief resultaat en mooie initiatieven in jaar vol uitdagingen

Noorderbreedte heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van 6,8 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag dat we onlangs publiceerde. We zijn tevreden over de positieve uitkomst, zeker omdat 2020 geen makkelijk jaar was door de coronapandemie.

Het resultaat van 6,8 miljoen euro over 2020 ligt hoger dan het begrote resultaat van 4,7 miljoen euro. Het merendeel van het positieve resultaat komt voort uit de exploitatie op de kapitaallasten. De zorgexploitatie viel mede dankzij de coronacompensatie licht positief uit. Noorderbreedte krijgt bijna alle gemaakte kosten vergoed. Met het positieve resultaat willen we onder meer inzetten op de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en het monitoren van corona.

Centraal crisisteam en uitbraakteams
Zoals overal op de wereld werd ook bij Noorderbreedte in 2020 de dagelijkse gang van zaken beheersd door corona. Op verschillende locaties waren er zowel tijdens de eerste als tweede golf besmettingen. Eind februari richtten we een centraal crisisteam op die overkoepeld acties coördineerde. Op elke locatie werd een uitbraakteam samengesteld.

Investeren op welzijn
Tijdens de coronacrisis investeerde Noorderbreedte in 2020 extra in het welzijn van de bewoners en cliënten. Zo werden alle zorglocaties voorzien van tablets. Daarmee konden zorgmedewerkers bewoners helpen bij het beeldbellen. Ook samen met familieleden werden mooie initiatieven ontwikkeld, zoals een draaiorgel voor een verjaardag en naasten die met hoogwerkers langskwamen. Plaatselijke ondernemers verwenden de bewoners en cliënten met onder andere bloemen en gebak. Tijdens de tweede golf kon een volledige sluiting van de locaties worden voorkomen.

Eigen teststraat
Noorderbreedte richtte in juli 2020 een eigen teststraat in. Hierdoor konden onze medewerkers bij klachten en verdenking op corona snel worden getest. Zij ontvingen binnen 24 uur de uitslag. Al snel maakten ook een aantal collega-organisaties gebruik van de teststraat. Kortom, de coronacrisis bracht ook een hoop nieuwe initiatieven en saamhorigdheid. Andere doelstellingen konden daardoor logischerwijs niet worden behaald. Daardoor wordt in 2021 meer aandacht besteed aan onder meer de verdere ontwikkeling van de behandelvisie en de Wet zorg en dwang.

Financiële continuïteit waarborgen
Het positieve resultaat over 2020 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De solvabiliteit komt daarmee uit op 35 procent. De verwachting is dat ook in 2021 sprake is van een impact van corona op de organisatie. De contractafspraken op gebied van de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning voor 2021 zijn voldoende om de financiële continuïteit te kunnen waarborgen. Noorderbreedte blijft de coronaontwikkelingen natuurlijk monitoren