Wij kennen uw levensverhaal

Bij Noorderbreedte kennen we uw levensverhaal. We weten hoe uw
leven er uit zag toen u jong was. En we weten wat u nu belangrijk vindt.
Daar sluiten we onze zorg en behandeling zo veel mogelijk op aan.
We zetten ons in om voor u van elke dag een waardevolle dag te maken.
Dat doen we samen met uw naasten en vrijwilligers.

Pake en Beppe
In de uitgave ‘Pake en Beppe’ van maart 2021 staat een leuke puzzel. Welke jeugdfoto’s horen er bij onze bewoners? Hieronder vindt u het antwoord daarop en u leest hun persoonlijke verhaal.

Mevrouw Tichelaar

Genieten van familie en gezelligheid
Mevrouw Tichelaar-Van der Heide is 89 jaar en zit vol humor en gezelligheid. Ze is een zorgzame vrouw en heeft altijd voor iedereen, medebewoners en zorgmedewerkers, een luisterend oor. Als oud-apotheekmedewerkster, huisvrouw en moeder is ze niets anders gewend dan voor anderen klaar te staan. Als haar familie langskomt, begint ze altijd te stralen. Ze is dol op haar twee dochters en hun gezinnen. Ze heeft vier kleinkinderen en inmiddels al meerdere achterkleinkinderen. De foto’s die ze van haar familie krijgt, omringen haar met liefde in haar woning. Mevrouw Tichelaar-Van der Heide wil heel graag nog een keer naar haar geboortestad Harns gaan. Gewoon even genieten van de havenstad, natuurlijk vergezeld door haar familie en met haar overleden man in haar gedachten.

Mevrouw Trul

Mooie dingen en er netjes uitzien
Mevrouw Trul is 84 jaar en houdt van de mooie dingen. Daaronder vallen zeker de foto’s op haar tablet en mobiel die ze koestert als haar dierbare herinneringen. Op de foto’s staat onder meer de boerderij waarop ze opgroeide in Akmarijp. Vroeger hielp ze haar vader graag in de stal. Ze vingen met veel plezier samen de kalveren. Mevrouw Trul weet nog goed hoe ze vroeger schapen moet melken en hoe ze truien en sokken breide. Daar genoot ze vroeger enorm van, net als van lekker en mét elkaar eten. Ook nu houdt ze ervan om samen te zijn met anderen, onder wie haar kinderen en kleinkinderen. Ze doet graag mee aan gezellige dingen, maar moet daarvoor wel actief worden uitgenodigd. En als ze dan meedoet, wil ze er verzorgd uitzien, want mevrouw Trul houdt van schoon en netjes. En niet te vergeten: van veel lachen, zoals vroeger thuis.

Mevrouw Bosma-Pool

Altijd actief en dol op orgelspelen
Mevrouw Bosma-Pool is 82 jaar en is haar hele leven sportief geweest. Gezondheid was en is voor haar nog steeds belangrijk. Als kind deed ze aan gymnastiek. Ze vond het heerlijk om buiten te spelen in haar geboortedorp Drogeham. En in de strenge winters stond ze graag op schaatsen. Toen ze ouder werd ging ze werken als winkelbediende. Ze verkocht huishoudelijke artikelen en speelgoed. Nadat ze haar man leerde kennen, kwam ze te wonen op een boerderij. Ook daar stak ze haar handen uit de mouwen. Zeker in de hooitijd hielp ze volop mee. Daarnaast zorgde ze voor hun kinderen, tuinierde ze en speelde ze orgel. Als vrijwilligster bij Noorderbreedte Meckama State in Kollum speelde ze jarenlang orgel bij de kerkelijke weekafsluiting. Orgelspelen vindt ze nog steeds leuk. Fryske boeken lezen, handwerken en de krant lezen zijn haar andere favoriete bezigheden. Mevrouw Bosma-Pool is nog altijd graag actief op haar eigen manier.

De heer Joekema

Als oud-fierljepper genieten van de krant
Meneer Joekema is 84 jaar werd geboren in het dorp Goutum, bij Leeuwarden, en is een oprjochte Frysk. Hij vond het vroeger heerlijk om te fierljeppen. Hij was daar ook heel goed in. Met zijn polsstok sprong hij ver en over menig sloot heen. Zijn werkende leven speelde zich eveneens in het Friese af. Hij begon al timmerman en werd daarna opzichter in de wegenbouw in Fryslân. In zijn vrije tijd speelde hij graag in een muziekkorps. Muziek kan hij nog steeds waarderen. Ook vindt hij het fijn om op zijn gemak het Friesch Dagblad door te nemen. Lichamelijk gezond proberen te blijven, is voor hem heel belangrijk.

Wij kennen uw levensverhaal
Op onze 15 locaties verspreid door Friesland wordt de zorg en behandeling zo veel mogelijk afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeftes. We sluiten aan bij wat u belangrijk en prettig vindt. We zetten ons in om voor u van elke dag een waardevolle dag te maken.

Wilt u bij ons komen wonen?
Neemt u dan contact op met de Klantenservice van Noorderbreedte op telefoonnummer 058 – 280 30 30. U kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@nb.nl.