Over Noorderbreedte


Elke dag het verschil maken. Dat is wat we bij Noorderbreedte doen! We kijken naar de persoonlijke wensen en gewoonten van elke bewoner en cliënt. Daarmee vragen we heel bewust naar de kleine dingen die voor iemand belangrijk zijn – ook in overleg met naasten. Zo kan iedereen zichzelf zijn en doen wat hij of zij leuk vindt. Kwaliteit van leven vinden wij net zo belangrijk als kwaliteit van zorg. Want juist door ook te kijken naar het welzijn, voelt elke dag goed en blijft het leven waardevol. Daarom zorgen wij elke dag voor het verschil. Voor de bewoners, cliënten, hun naasten, vrijwilligers én medewerkers.

Diverse specialisaties in ouderenzorg
Het verschil maken in de ouderenzorg doen we binnen onze vijftien woonzorglocaties en revalidatiecentrum in Fryslân. We zijn gespecialiseerd in dementie, dementie op jonge leeftijd, lichamelijke beperkingen, revalidatie, palliatieve zorg, Huntington, Gerontopsychiatrie, Korsakov en Niet-Aangeboren Hersenletsel. Er werken bij ons ruim 2.500 medewerkers. Ruim 1.500 vrijwilligers vormen de belangrijke aanvulling op onze professionele zorg. Met elkaar proberen we van elke dag een waardevolle dag te maken! Dat doen we door onder meer in te zetten op persoonsgerichte zorg en een thuisgevoel te creëren.

Zorgen voor kwetsbare inwoners van Fryslan
Onder het bestuur van Noorderbreedte valt ook de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Het Friese Land. We werken bewust met elkaar samen. We willen de zorg voor kwetsbare inwoners van Noord- en Midden-Fryslân verder verbeteren en toegankelijker maken. Het gaat bijvoorbeeld om complexe verpleegzorg thuis, een goede doorstroom van zorg thuis naar verpleeghuiszorg en ziekenhuis en revalidatie. We zetten met elkaar verder in op het gebruik van zorgtechnologie.


Levensverhaal kennen, zorg het verschil
Bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land is Martin Kirchner. “Ik ben blij dat ik mag werken voor deze fijne organisaties”, zegt hij. “Al onze zorgmedewerkers hebben een warm sociaal hart en hun professionele lat ligt hoog. We zijn een maatschappelijk betrokken zorgorganisatie. We hebben met elkaar veel ambities binnen de ouderenzorg. We werken altijd vanuit de bewoner of cliënt die wij voor ons hebben. Door ons te verdiepen in iemands levensverhaal weten we wat iemand fijn, leuk, mooi en prettig vindt. We weten dus ook wat iemand niet wil en houden daar rekening mee. Dat menselijke aspect, ieder mens heeft een verhaal, maakt dat wij echt het verschil kunnen maken in de ouderenzorg. Samen zorgen we voor het beste van de zorg.”


Bestuur en toezicht
Het managementteam van Noorderbreedte is als volgt samengesteld:

 • Martin Kirchner, bestuurder
 • Hans de Bruin, manager Bedrijfsvoering
 • Michiel Hoek, manager Klant & Organisatie
 • Bert Renkema, regiomanager Oost
 • André Oosterhof, regiomanager West
 • Ida Kruizinga, regiomanager Midden 1
 • Marvin Smorenburg, regiomanager Midden 2
 • Durk Bruinsma, manager multidisciplinaire behandeldienst en herstelzorg

Zorgpartners Friesland
Noorderbreedte BV maakt deel uit van stichting Zorgpartners Friesland, net als de BV’s Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Sinds 1 oktober 2021 valt Thuiszorg Het Friese Land BV onder Noorderbreedte. Stichting Zorgpartners Friesland is 100% aandeelhouder van de BV’s. Elke BV is zelfstandig. Waar dat meerwaarde biedt voor patiënten en cliënten, werken we op de inhoud samen. De BV’s hebben elk een eigen Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De bestuurders van de BV’s vormen samen de bestuurders van stichting Zorgpartners Friesland. De commissarissen van de BV’s zijn voor alle BV’s gelijk en vormen samen de Raad van Toezicht van stichting Zorgpartners Friesland. Vooral op inhoudelijke thema’s kijken we naar de samenwerking en gezamenlijke positionering als Zorgpartners Friesland in de regio.

Raad van Commissarissen Noorderbreedte (tevens bestuur Zorgpartners Friesland)

 • De heer prof. dr. J.W. (Jaap) Zwemmer, interim-voorzitter
 • De heer A. Bonnema, lid
 • De heer dr. R.J. Meijer, lid
 • Mevrouw prof.dr. S.E.J.A. de Rooij, lid
 • De heer mr. J. Volkers, lid