Over Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. Soms voor even, soms langer, soms voor altijd. U kunt terecht in een van onze woonzorgcentra of bij Noorderbreedte Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. Noorderbreedte heeft vijftien locaties en een revalidatiecentrum.

DSC_5886

Organisatiestructuur
Directeur-bestuurder van Noorderbreedte is Saskia van Opijnen. De directeur-bestuurder vormt samen met de vier managers van de vier regio’s/vier zorgdomeinen en drie managers staf & ondersteuning het Management Team van Noorderbreedte.
De bestuurder en het Management Team worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris.
De Eerst Verantwoordelijke Specialist Ouderen Geneeskunde (EVSO) – die nog moet worden ingevuld – is adviseur en klankbord voor de bestuurder.
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Onderdeel van Zorgpartners Friesland
Zorgpartners Friesland is een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

De leden van het bestuur van Zorgpartners Friesland zijn tevens leden van de Raden van Commissarissen van MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

  • De heer mr. M.J.G. Wintels, voorzitter
  • De heer dr. R.J. Meijer, lid
  • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk, lid
  • De heer prof. dr. D.A. de Waard, RA MA, lid
  • Mevrouw drs. J.H.P.M. van der Wijst RC, lid

Meer informatie over Zorgpartners Friesland leest u hier.

Bezoekadres directie
Noorderbreedte BV
Dunantflat 5e etage
Borniastraat 38
8934 AD Leeuwarden

Postadres
Noorderbreedte BV
Postbus 1292
8900 CG Leeuwarden