Over Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân. Soms voor even, soms langer, soms voor altijd. U kunt terecht in een van onze woonzorgcentra of bij Noorderbreedte Revalidatie. Ook biedt Noorderbreedte dagbesteding en dagbehandeling. Noorderbreedte heeft veertien locaties, een revalidatiecentrum en een Noorderbreedte State-vestiging.

DSC_5886

Organisatiestructuur
Directeur-bestuurder van Noorderbreedte is Saskia van Opijnen. Zij geeft leiding aan de managers van de locaties en de stafdiensten en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Overleg en besluitvorming vindt plaats in het maandelijkse Beleidsoverleg Directie-Management (BDM). Saskia van Opijnen wordt ondersteund door een stafoverleg Noorderbreedte (SON) dat naast de directeur-bestuurder bestaat uit de controller, de manager HRM, marketingmanager, manager vastgoed en de beleidssecretaris.

Onderdeel van Zorgpartners Friesland
Zorgpartners Friesland is een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

De leden van het bestuur van Zorgpartners Friesland zijn tevens leden van de Raden van Commissarissen van MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

  • De heer mr. M.J.G. Wintels, voorzitter
  • De heer drs. P.K.H. Hut, lid
  • Mevrouw drs. N.E. Kramers, lid
  • De heer dr. R.J. Meijer, lid
  • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk, lid
  • De heer prof. dr. D.A. de Waard, RA MA, lid
  • Mevrouw drs. J.H.P.M. van der Wijst RC, lid

Meer informatie over Zorgpartners Friesland leest u hier.

Bezoekadres directie
Noorderbreedte BV
Dunantflat 5e etage
Borniastraat 38
8934 AD Leeuwarden

Postadres
Noorderbreedte BV
Postbus 1292
8900 CG Leeuwarden