Ondernemingsraad

De medezeggenschap bestaat uit een ondernemingsraad (OR) en haar onderdeelcommissies (OC’s). Samen vormen zij de stem van de medewerkers.

De medezeggenschap is laag in de organisatie vormgegeven. Er zijn daarom per locatie OC’s ingericht. Hiervan zijn er dertien voor de locaties van Noorderbreedte. De medezeggenschap behartigt de belangen van de alle medewerkers maar verliest daarbij de belangen van de organisatie niet uit het oog.

In de medezeggenschap worden alle actuele onderwerpen binnen onze organisatie besproken en van advies en instemming voorzien richting de directie.
Meepraten, meebeslissen en meedenken over allerlei zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veranderingen in de organisatie, etc. Boeiend, belangrijk, niet altijd eenvoudig, maar het is iets dat we met elkaar moeten doen.

Wet op Ondernemingsraden
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet, initieel ontworpen op 28 januari 1971, die stelt dat ieder bedrijf van tenminste 50 werknemers een ondernemingsraad moet instellen.

De leden van de medezeggenschap worden bijgestaan door het Bureau Medezeggenschap. De medewerkers van dit bureau ondersteunen, begeleiden en adviseren bij het medezeggenschapswerk d.m.v. het inboeken van de aangeleverde stukken, het, i.o. met de secretaris of het DB van de OR/OC, opmaken van de agenda, het versturen van de vergaderstukken en het notuleren van het overleg. Zij bieden ondersteuning aan de commissies, zijn tevens de vraagbaak en bewaken het proces.

  • Bureau Medezeggenschap, telefoon 058 – 28 672 09.