Ondernemingsraad

De medewerkers medezeggenschap bestaat uit een ondernemingsraad (OR) op Noorderbreedte niveau en een centrale ondernemingsraad (COR) op het niveau van Zorgpartners Friesland. Samen vormen zij de stem van de medewerkers. De medezeggenschap behartigt de belangen van alle medewerkers maar verliest daarbij de belangen van de organisatie niet uit het oog. De COR houdt zich alleen bezig met aangelegenheden op ZPF niveau, niet op het gebied van de individuele BV’s.

In de medezeggenschap worden alle actuele onderwerpen binnen onze organisatie besproken en conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) van advies en instemming voorzien richting de directie. Meepraten, meebeslissen en meedenken over allerlei zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veranderingen in de organisatie, etc. Boeiend, belangrijk, niet altijd eenvoudig, maar het is iets dat we met elkaar moeten doen.

Wet op Ondernemingsraden
De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is een Nederlandse wet, initieel ontworpen op 28 januari 1971, die stelt dat ieder bedrijf van tenminste 50 werknemers een ondernemingsraad moet instellen.

De leden van de medezeggenschap worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Deze medewerker ondersteunt, begeleidt en adviseert bij het medezeggenschapswerk d.m.v. het inboeken van de aangeleverde stukken, het, i.o. met de secretaris of het DB van de OR, opmaken van de agenda, het versturen van de vergaderstukken en het notuleren van het overleg. Zij biedt ondersteuning aan de commissies, is tevens de vraagbaak en bewaakt het proces.

De OR is bereikbaar via ORNB@nb.nl